Service Management

ITIL® Service Transition

De training ITIL® Service Transition geeft u praktische richtlijnen hoe u nieuw (of bestaande) service kunt doorvoeren in uw IT omgeving. Elke verandering kan uw huidige IT landschap mogelijk verstoren. Een effectief servicetransitie proces helpt u de impact op uw organisatie zou klein mogelijk te maken. In deze training leert u Service Transition te organiseren en te managen, waarbij communicatie en verandering in de organisatie zeker niet vergeten worden. Na het behalen van het certificaat kun je doorgroeien naar de rol van Service Manager, met als taak de functies en processen binnen de Service Transition Lifecyle te besturen

ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library, en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De afgelopen dertig jaar heeft ITIL® zich ontwikkeld tot de “Best Practice” op het gebied van Service Management.

Na het volgen van deze training bent u in staat om veranderen in uw IT dienstverlening op een gestructureerde wijze uit te voeren, aan de hand van een aantal ITIL® processen. Daarnaast leert u met welke aspecten van verandermanagement u in uw organisatie rekening moet houden.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

De Training

Deze driedaagse cursus verschaft u de kennis, die u nodig hebt om een bijdrage te kunnen leveren aan een optimale transitie van IT diensten, zodat deze diensten daadwerkelijk hun waarde aan de ‘business’ kunnen gaan leveren. Alle facetten van de Service Transition fase, inclusief alle betrokken processen en functies, zoals die beschreven staan in het ITIL® Service Transition boek, komen tijdens deze cursus aan de orde.

De cursus is een combinatie van toelichting door de docent op de betreffende ITIL® theorie, groepsdiscussies en opdrachten, waarmee u leert hoe u de betreffende ITIL® concepten en ‘best practices’ in de praktijk kunt toepassen. Het ‘ITIL® Intermediate ‘Service Transition’ examen wordt aansluitend op cursus (aan het einde van de laatste dag) afgenomen.

Doelgroep

De training ITIL® is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Service Management, en is daarom met name geschikt voor:

Service Manager
Service Level Manager
Change Manager
Transitiemanager
Tester

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Het servicetransitie model volgens ITIL®;
 • Het doel en de principes van servicetransitie;
 • Interactie van servicetransitie met de overige fasen van de ITIL® levenscyclus;
 • Subprocesse, activiteiten, methoden en functies van het servicetransitie proces;
 • Rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de servicetransitie fase;
 • De wijze waarop u veranderingen gestructureerd kunt doorvoeren (Change management);
 • De wijze waarop u change management in uw organisatie meetbaar kunt maken;
 • Wat er allemaal komt kijken bij het change management proces;
 • Technologie- en implementatie overwegingen
 • Uitdagingen en kritische succesfactoren bij het doorvoeren van effectieve servicetransitie;
 • Service Asset Management;
 • Configuration Management;
 • Change Management;
 • Release Management;
 • Deployment Management;
 • Examentraining;
 • Examenvoorbereiding op het EXIN examen
Certificering

ITIL® Service Transition certificaat

Voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan deze ITIL® training, dient u in het bezit te zijn van het ITIL® Foundation certificaat. Deze training levert u 3 credits op in ITIL® Service Management.

Duur

3 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt u:

 • het boek, ‘ITIL® Service Transition’;
 • tevens ontvangt u vooraf in digitale vorm het cursistenwerkboek de examensyllabus en een proefexamen.

Wij adviseren u om het boek voorafgaande aan de cursus te bestuderen en het proefexamen door te nemen. Op deze wijze bent u optimaal voorbereid op de cursus en het aansluitende examen.

Examen eisen

Het ‘ITIL® Intermediate ‘Service Transition’ examen duurt 90 minuten en bestaat uit 8 multiple choice vragen, waarbij u afhankelijk van de mate van correctheid van het gekozen antwoordalternatief een aantal punten ontvangt. U moet minimaal 28 van de maximaal 40 punten zien te verwerven. Iedere vraag is gebaseerd op een bij de vraag behorend scenario.

U mag tijdens het examen geen boek(en) of aantekeningen raadplegen. Het examen is in het engels en tijdens het examen mag een woordenboek worden geraadpleegd. Het certificaat levert drie punten voor het ITIL® Expert certificaat op.

Examspecificaties
Tijdens het examen wordt de kandidaat getoetst op de volgende onderwerpen:

 1. Introduction to Service Transition;
 2. Service Transition Principles;
 3. Service Transition Processes;
 4. Service Transition related activities
 5. Organizing for Service Transition
 6. Consideration of Technology;
 7. Implementation and improvement of Service Transition

Pink Elephant is geaccrediteerd om het ITIL® Service Transition examen af te nemen.

Kosten

Trainingskosten: € 1380,-
Examenkosten: € 240,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning