Service Management

ITIL® Service Operation

De training ITIL® Service Operation is een module voor iedereen die wil kennismaken met ITIL® Service Operation, de principes, de processen, activiteiten en functies van beheer en exploitatie van ICT-infrastructuren. Met deze kennis aan boord, hebben organisaties hun operationele zaken beter onder controle en stijgt de kwaliteit van IT Service Management. Deze training geeft u praktische richtlijnen over hoe u de prestaties van de dienstverlening en de efficiency van de service organisatie continu kunt controleren en beheersen. De training gaat uitvoering in op de situatie in de dagelijkse praktijk.

ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library, en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De afgelopen dertig jaar heeft ITIL® zich ontwikkeld tot de “Best Practice” op het gebied van Service Management.

Na deze training bent u in staat effectief de serviceproductie van uw bedrijf uit te voeren en te optimaliseren. Daarnaast leer u op welke manier u de resultaten van uw dienstverlening inzichtelijk krijgt en welke prestatie indicatoren hierbij van belang zijn.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

De Training

Deze driedaagse cursus verschaft u de kennis, die u nodig hebt om een bijdrage te kunnen leveren aan een optimale levering van IT diensten, zodat deze diensten daadwerkelijk hun waarde aan de ‘business’ kunnen leveren. Alle facetten van de Service Operation fase, inclusief alle betrokken processen en functies, zoals die beschreven staan in het ITIL® Service Operation boek, komen tijdens deze cursus aan de orde.

De cursus is een combinatie van toelichting door de docent op de betreffende ITIL® theorie, groepsdiscussies en opdrachten, waarmee u leert hoe u de betreffende ITIL® concepten en ‘best practices’ in de praktijk kunt toepassen. Het ‘ITIL® Intermediate ‘Service Operation’ examen wordt aansluitend op cursus (aan het einde van de laatste dag) afgenomen.

Doelgroep

De training ITIL® is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Service Management, en is daarom met name geschikt voor:

Service Managers
Servicedesk Medewerkers
Teamleiders
Procesmanagers

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Serviceproductie volgens het ITIL® Framework;
 • Doelen en principes van serviceproductie;
 • Algemene service operation activiteiten;
 • Het organiseren van de verschillende rollen binnen service operation;
 • Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de serviceproductie omgeving;
 • De wijze waarop u service operation producten kunt meten;
 • De kritische succes- en faalfactoren van serviceproductie;
 • Event management;
 • Incident management;
 • Request Fulfillment;
 • Problem Management;
 • Access Management;
 • Examentraining;
 • Examenvoorbereiding op het APMG examen
Certificering

ITIL® Service Operation certificaat

Voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan deze ITIL® training, dient u in het bezit te zijn van het ITIL® Foundation certificaat. Deze training levert u 3 credits op in ITIL® Service Management.

Duur

3 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt u:

 • het boek, ‘ITIL® Service Operation’;
 • tevens ontvangt u vooraf in digitale vorm het cursistenwerkboek de examensyllabus en een proefexamen.

Wij adviseren u om het boek voorafgaande aan de cursus te bestuderen en het proefexamen door te nemen. Op deze wijze bent u optimaal voorbereid op de cursus en het aansluitende examen.

Examen eisen

Het ITIL® Intermediate ‘Service Operation’ examen duurt 90 minuten en bestaat uit 8 multiple choice vragen, waarbij u afhankelijk van de mate van correctheid van het gekozen antwoordalternatief een aantal punten ontvangt. U moet minimaal 28 van de maximaal 40 punten zien te verwerven. Iedere vraag is gebaseerd op een bij de vraag behorend scenario.

U mag tijdens het examen geen boek(en) of aantekeningen raadplegen. Het examen is in het engels en tijdens het examen mag een woordenboek worden geraadpleegd. Het certificaat levert drie punten voor het ITIL® Expert certificaat op.

Examenspecificaties
Tijdens het examen wordt de kandidaat getoetst op de volgende onderwerpen:

 1. Introduction to service operation;
 2. Service operation principles;
 3. Service operation processes;
 4. Common service operation activities;
 5. Organizing for service operation;
 6. Technology considerations;
 7. Implementation of service operation;
 8. Challenges, critical success factors and risks;

Pink Elephant is geaccrediteerd om het ITIL® Service Operation examen af te nemen.

Kosten

Trainingskosten: € 1380,-
Examenkosten: € 240,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
 • 11-07-2018 Incompany training Woensdag Naarden € 1380
  Planning