Service Management

ITIL® Planning, Protection and Optimization E-learning

Continuïteit van services is essentieel voor iedere organisatie. Planning, Protection en Optimization van services zorgen voor continuïteit. Het managen van vraag, capaciteit en beschikbaarheid staat hierbij centraal. Dat maakt de module onmisbaar voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij aanbieden van services of verantwoordelijk is voor het functioneren ervan. De ITIL® Training Planning, Protection & Optimization geeft u praktische richtlijnen voor het ontwerp, de uitvoering en het verbeteren van de ITIL® processen Capacity Management, Availiability Management, IT Service Continuity Management en Information Security Management.

ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library, en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De afgelopen dertig jaar heeft ITIL® zich ontwikkeld tot de “Best Practice” op het gebied van Service Management.

Na het volgen van deze training bent u in staat gecontroleerd en gestructureerd nieuwe IT Service in uw organisatie door te voeren. Een goede planning en borging van uw processen is hierbij van wezenlijk belang.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

De Training

Tijdens deze praktijkgerichte online cursus gaat u aan de slag met de ‘Planning, Protection & Optimization’ processen, zoals die binnen ITIL® beschreven zijn. Deze processen zijn noodzakelijk om voldoende zekerheid te kunnen geven over de kwaliteit van IT-diensten in relatie tot de gemaakte afspraken daarover.

De online E-learning module ITIL Foundation werkt op basis van het ‘Self Paced Online (SPO)’ principe. Dat betekent dat u de gelegenheid hebt de online module in uw eigen tempo af te leggen op de momenten dat het u uitkomt. U bespaart reistijd, kosten en tijd door te kiezen voor een online module i.p.v. een reguliere klassikale training.

NB: houdt u er rekening mee dat zowel de E-learning module als het online examen in het Engels afgenomen worden.

Doelgroep

De training ITIL® is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Service Management, en is daarom met name geschikt voor:

Service Managers
Change Managers
Security Officers
Capacity Managers
Teamleiders

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Introductie Service Management volgens ITIL®;
 • Doelen, begrippen en processen van de servicetransitie fase van de servicelevenscyclus;
 • De processen die zich bezighouden met Planning, Protection and Optimization;
 • Het plannen van de uitrol van nieuwe IT services en de wijze hoe u uw capaciteit kunt voorbereiden;
 • Het inrichten van het Availability Management proces zodat IT services beschikbaar zijn;
 • Het borgen van het IT Service Continuity Management proces dat zorgt dat u na rampen wwer operationeel kunt worden;
 • Het belang van IT Information Security in uw organisatie en de wijze waarop u dit kan inrichten;
 • De samenhang van Planning, Protection and Optimization met andere ITIL® processen;
 • Praktische toepassingen voor de uitrol van de processen in uw organisatie;
 • Examentraining;
 • Examenvoorbereiding voor het APMG examen.
Certificering

ITIL® Planning Protection and Optimization

Voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan deze ITIL® training, dient u in het bezit te zijn van het ITIL® Foundation certificaat. Deze training levert u 4 credits op in ITIL® Service Management.

Duur

90 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de cursus en de betaling is ontvangen ontvang u van ons een inlogcode en wachtwoord.

NB: Houd u er rekening mee dat deze training en het examen in het Engels worden afgenomen.

Kosten

Trainingskosten: € 625,-

Additionele kosten

Niet van toepassing. Deze training wordt online uitgevoerd.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
Sorry, no plans available.