Project Management

IPMA D Training

De International Project Management Association (IPMA) is een internationale organisatie voor de promotie van het vakgebied projectmanagement. Zij maakt zich hard voor professionalisering van het vakgebied. Dit doet zij door congressen te organiseren en door een wereldwijde standaard te voeren. Deze standaard is competentiegericht: kennis, ervaring, houding en gedrag bepalen uiteindelijk hoe een projectbetrokkene zijn bijdrage aan projectmanagement levert. De International Competence Baseline geeft aandacht aan deze nuttige en praktische competenties.

De Training

Na afloop van de training weet u meer over de praktijk, kunt u uw verruimde inzicht in de praktijk toepassen en bent u in staat om projecten succesvoller te maken en neemt u de mensen om u heen daarin mee. Daarnaast bent u in staat met enige zelfstudie het certificaat IPMA D te behalen.
De competenties zijn ingedeeld in drie competentiegebieden:

 1. Vaktechnisch (de kern van het vakgebied van start tot afsluiting)
 2. Gedrag (gedrag en persoonlijke effectiviteit van uzelf en anderen waar u mee samenwerkt)
 3. Context (de omgeving van het project waarbinnen en/of waarvoor het project plaatsvindt)

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van de competenties die aan de orde komen.

Vaktechnisch

Gedrag

Context

 1. Projectaanpak
 2. Eisen & doelen
 3. Scope
 4. Tijd
 5. Organisatie en informatie
 6. Kwaliteit
 7. Financiën
 8. Mensen en middelen
 9. Inkoop
 10. Plannen en beheersing
 11. Risico’s en kansen
 12. Belanghebbenden
 13. Verandering en transformatie

 1. Zelfreflectie en zelfmanagement
 2. Persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid
 3. Persoonlijke communicatie
 4. Relaties en betrokkenheid
 5. Leiderschap
 6. Teamwerk
 7. Conflicten en crisis
 8. Vindingrijkheid
 9. Onderhandelen
 10. Resultaatoriëntatie
 1. Strategie
 2. Besturing,structuren en processen
 3. Compliance, wet- en regelgeving
 4. Invloed en belangen
 5. Cultuur en waarden

Tabel 1: Overzicht IPMA competenties

Doelgroep

De training IPMA is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Project Management, en is daarom met name geschikt voor:

Projectmanagers met maximaal een paar jaar ervaring
Projectmedewerkers die steeds meer leidinggevende taken op zich nemen
En projectondersteuners

Certificering

IPMA Certificering is in Nederland bevoegd om namens IPMA Nederland om de certificering te organiseren. De examinering die u bij IPMA Certificering kunt behalen maakt overigens geen onderdeel uir van de vierdaagse training. Als u slaagt voor het examen IPMA D verkrijgt u het persoonlijke certificaat ‘Certified Project Management Associate’ en staat in Nederland en daarbuiten zeer goed aangeschreven.

Voorkennis

Voor het certificaat is geen ervaring vereist.

Duur

4 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

De training projectmanagement IPMA D  heeft een drieledig doel:

 • U in staat te stellen de geboden competenties praktisch toe te passen in uw werk. U weet hierbij de juiste kennis, houding en gedrag te kiezen die past bij de situatie.
 • U in staat te stellen om de projecten waarbij u betrokken bent, succesvoller te maken. U heeft immers een vergroot inzicht in het vakgebied, het gedrag van uzelf en anderen. En u weet de omgeving daarin ook mee te nemen.
 • U in staat te stellen om u optimaal voor te bereiden op het behalen van het IPMA D examen

Om deze doelen te kunnen realiseren ontvangt u drie weken voor aanvang van de training:

 • Het boek, ‘Projectmanagement op basis van NCB versie 4’ in combinatie met uit te voeren opdrachten en een leeswijzer.

Tijdens de training ontvangt u een cursistenwerkboek met opdrachten, oefeningen en proefexamens.
In de bijeenkomsten wordt gestructureerd aandacht gegeven aan:

 • Het behandelen van de leerstof en de praktische waarde ervan
 • Het uitvoeren van oefeningen gericht op het leren beheersen van de leerstof
 • Het uitvoeren van oefeningen gericht op het leren toepassen van de leerstof in de eigen beroepspraktijk.

Na afloop van een bijeenkomst:

 • Voert u praktisch gerichte opdrachten uit waarmee u zich voor voorbereidt op de komende bijeenkomst

Specifieke informatie per dag
De training IPMA D is verspreid over vier dagen met steeds twee weken tussen de dagen. Het IPMA D programma volgt in grote lijnen de opbouw van het boek. De inhoud is als volgt verdeeld over de vier dagen:

 • Dag  1 ochtend
  • Inleiding en kennismakingl
  • De opbouw van IPMA
  • Projectvoorbereidingsfase
  • Belanghebbenden
  • De projectorganisatie
 • Dag  1 middag
  • Eisen & doelen
  • Projectaanpak
  • Risico’s en kansen
  • Projectdefinitiefase
  • Scope
 • Dag 2 ochtend
  • Kwaliteit
  • Tijd en fasering
  • Mensen en middelen
  • Kosten en financiën
  • Zakelijke rechtvaardiging
 • Dag 2 middag
  • Inkoop
  • Wijzigingsbeheer en configuratiemanagement
  • Informatie en documentatie
  • Beheersing en rapportage
  • Verandering en transformatie
  • Afsluiting
 • Dag 3 ochtend
  • Zelfreflectie en zelfmanagement
  • Persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid
  • Persoonlijke communicatie
  • Relaties en betrokkenheid
  • Leiderschap
  • Teamwerk
 • Dag 3 middag
  • Vindingrijkheid
  • Resultaatoriëntatie
  • Onderhandelen
  • Conflicten en crisis
  • Strategie
  • Programmamangement
 • Dag 4 ochtend
  • Inrichten PPP- en PMO-organisaties
  • Portfoliomanagemt
  • Systeemontwikkelingsmethoden
  • Organisatietheorie
  • Personeelsmanagement
 • Dag 4 middag
  • Financiële administratie
  • Wet- en regelgeving
  • Gezondheid, beveiliging, veiligheid en milieu
  • Duurzaamheid
  • Cultuur en warden
  • Invloed en belangen
Kosten

Arrangementskosten: € 60,-
Trainingskosten: € 2200,-
Studiemateriaal: € 140,-
Examenkosten: € 580,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning