Project Management

IPMA C Training

De International Project Management Association (IPMA) is een in Zwitserland gevestigde, internationale organisatie voor de promotie van projectmanagement. Ze is actief in 40 landen en sinds 2010 zijn er wereldwijd meer dan 130.000 IPMA-gecertificeerden.

De Training

IPMA staat voor International Project Management Association. Het is een beroepsvereniging van projectmanagers. De vereniging is actief in 55 landen. Één van de activiteiten van IPMA betreft het certificeren van mensen die zich bezig houden met het vak projectmanagement. Deze certificering betreft de zichtbare ontwikkeling van uw competenties op het gebied van projectmanagement op vier niveaus. In deze training gaat het om het ontwikkelen van IPMA C competenties.

Op IPMA niveau C ontwikkelt u uw kennis en vaardigheden op het gebied van projectmanagement. Na deze training heeft u een breed inzicht in theorieën en praktijken en kunt u de manier waarop u leiding geeft aan projecten goed onderbouwen.

De competenties zijn ingedeeld in drie competentiegebieden:

 1. Vakbekwaamheid
 2. Persoonlijke effectiviteit
 3. Omgevingsgevoeligheid
Doelgroep

De training IPMA is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Project Management, en is daarom met name geschikt voor:

Projectmanagers met minimaal drie jaren ervaring in het geven van leiding aan projecten die voldoen aan de eisen van IPMA (zie www.ipma.nl)
Projectmanagers die binnen het kader van strategische programma’s leiding geven aan deelprojecten binnen die programma’s

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Deelcompetenties over het vaktechnische aspect van projectmanagement, zoals: gestructureerde probleemoplossing, managen van belanghebbenden, scope afbakenen, organiseren, structureren, plannen, budgetteren, capaciteiten toewijzen, beheren, bijhouden projectadministratie, rapporteren, risicomanagement, wijzigingen managen, communiceren en samenwerken in een multidisciplinair team, starten en afsluiten van projecten
 • Deelcompetenties over uw persoonlijke effectiviteit in projectomgevingen, zoals: leiderschap, betrekken en motiveren, ontwikkelen zelfbewustzijn, ontwikkelen assertief, leren ontspannen, openheid creëren, creativiteit ontwikkelen, efficiënt en resultaatgericht samenwerken, ethisch handelen, het respecteren en waarderen van jezelf en anderen, adviseren, omgaan met conflicten en onderhandelen.
 • Deelcompetenties over het kunnen plaatsen van een project in haar omgeving, zoals: portfoliomanagement, programmamanagement, integratie project- programma- en portfoliomanagement, veranderingsprocessen, staande organisatie, het primaire proces, systemen in de staande organisatie, de financiële afdeling, de personeelsafdeling en wettelijke aspecten rondom projecten.
 • Reflecteren op uw persoonlijke aanpak van het managen van projecten
 • Uw aanpak en reflectie te verdiepen en verrijken op basis van inzichten, zoals die door uw deelnemende collega’s en vanuit samenhangende theorieën worden aangereikt
 • Uw reflecties bekwaam te vertalen naar het CITO-IPMA-C projectrapport, welke de basis vormt voor het CITO assessment
 • Uw aanpak zorgvuldig te verdedigen, zodat u het IPMA C assessment met vertrouwen tegemoet kunt treden
Certificering

CITO IPMA C Certificaat

Voorkennis

IPMA D

Duur

5 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Na deze training bent u in staat om het examen IPMA C te halen (zie www.ipma.nl) en uw projectrapport over een project dat u hebt geleid constructief te verdedigen. U kunt de theorie over en rondom projectmanagement in uw eigen werkomgeving in de breedte toepassen.

Om deze doelen te kunnen realiseren ontvangt u drie weken voor aanvang van de training:

 • Het boek, ‘Projectmanagement op basis van NCB versie 3’ in combinatie met een leeswijzer.
 • Tevens ontvangt u vooraf een cursistenwerkboek en een proefexamen.
 • Ook kunt u zich via de proefexamens van het CITO, zie www.ipma.nl, voorbereiden voor de training.

De training IPMA C is verspreid over vier dagen. Het IPMA C programma volgt in grote lijnen de opbouw van het boek. De inhoud is als volgt verdeeld over de vijf dagen:

Dag 1 Projecten in staande organisaties
Ochtend

 • IPMA competentieprofiel en eisen IPMA C
 • Projectoriëntatie en projectmanagementmethoden
 • Portfolio-oriëntatie
 • Primaire processen
 • Staande organisaties
 • Systemen, producten en technologie

Middag

 • Openheid en besluitvorming
 • Gestructureerde probleemoplossing
 • Creativiteit
 • Resultaatgerichtheid

Dag 2 Ontwikkelen en ontwerpen van projecten
Ochtend

 • Belanghebbenden en project(management)succes
 • Projectorganisatie
 • Eisen, wensen en doelen
 • Scope en op te leveren resultaten
 • Risico’s en kansen
 • Projectmanagementsucces
 • Communicatie
 • Adviseren

Middag

 • Projectstart
 • Kwaliteit
 • Projectstructuren
 • Projectfasering en tijdsplanning
 • Toewijzing van mensen en middelen
 • Begroten en budgetteren
 • Financieel management (financieel deel business case)

Dag 3 Managen van de uitvoering en leiding geven aan projecten
Ochtend

 • Contracteren van partijen
 • Efficiency
 • Wijzigingen
 • Informatie en documentatie
 • Beheersing en Rapportage
 • Projectafsluiting

Middag

 • Leiderschap
 • Betrokkenheid en Motivatie
 • Zelfbeheersing
 • Assertiviteit, Ontspanning
 • Betrouwbaarheid
 • Respect en inlevingsvermogen
 • Ethiek

Dag 4 Sociale vaardigheden en procesmatig leidinggeven aan verandering
Ochtend

 • Communicatie
 • Teamwerk
 • Onderhandelen
 • Conflicthantering en
 • Zelfbeheersing

Middag

 • Adviesvaardigheden
 • Programmamanagement en procesmatig werken aan verandering
 • P3O implementatie

Dag 5 De omgeving meenemen, examentraining en je aanpak verdedigen
Ochtend

 • Inkoop en contracten
 • Juridische aspecten:
 • Personeelsmanagement
 • Gezondheid, Beveiliging en Milieu
 • Financieel management

Middag

 • Examens
 • Verdediging projectrapport
Examen eisen

Na deze training bent u in staat om het examen IPMA C te halen (zie www.ipma.nl) en uw projectrapport over een project dat u hebt geleid constructief te verdedigen. U kunt de theorie over en rondom projectmanagement in uw eigen werkomgeving in de breedte toepassen.

Om deze doelen te kunnen realiseren ontvangt u drie weken voor aanvang van de training:

 • Het boek, ‘Projectmanagement op basis van NCB versie 3’ in combinatie met een leeswijzer.
 • Tevens ontvangt u vooraf een cursistenwerkboek en een proefexamen.
 • Ook kunt u zich via de proefexamens van het CITO, zie www.ipma.nl, voorbereiden voor de training.
Kosten

Arrangementskosten: € 60,-
Trainingskosten: € 2500,-
Studiemateriaal: € 140,-
Examenkosten: € 750,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Voor deze cursus is geen vooraf vastgestelde planning beschikbaar. De cursus wordt slechts op afspraak in-company gegeven. Voor meer informatie neemt u contact met ons op via ons contactformulier