Organisaties verwachten steeds kortere software ontwikkel-cycli. Van oudsher wordt ‘Operations’ gezien als een belemmering met ingewikkelde bureaucratische controles en vertragingen tijdens het updaten en uitleveren van productiesystemen.

DevOps is een groeiende beweging waarbij ontwikkel en uitleverprocessen verkort worden en Development en Operations geïntegreerd werken.

Deze aanpak vereiste een andere manier van denken, werken en vereist een cultuurverandering bij zowel Development als Operations. Van oudsher wantrouwen deze twee organisatieonderdelen elkaar, maar nu moeten ze nauw gaan samenwerken. Vele organisaties hebben moeite DevOps effectief op te pakken en te implementeren en weten niet goed hoe de benodigde cultuuromslag te realiseren.

Hoe komt dit?

 1. DevOps is niet moeilijk te begrijpen, maar het heeft een enorme impact op de manier waarop medewerkers zich moeten gedragen;
 2. DevOps wordt vaak gezien als een technologie oplossing: geautomatiseerd programmeren, testen en uitleveren;
 3. DevOps is niet een framework of een methodiek. Het is een aanpak, een filosofie gebaseerd op principes.

De Training ‘The Phoenix Project’ business simulation

De simulation game is gebaseerd op het beroemde boek: ‘The Phoenix Project’:

Het gaat niet goed met het bedrijf ‘Parts Unlimited’. De pers rapporteert over de slechte financiële prestaties van de organisatie. De enige mogelijkheid om het bedrijf te redden, om het weer sterk en winstgevend te maken, is ‘Het Phoenix Project’, een IT-gedreven business transformatie, waarbij Retail Operations de business eigenaar van het project is. De Vice President van IT Operations is gevraagd leiding te geven aan de IT-organisatie en zeker te stellen dat ‘The Phoenix Project’ een succes wordt. Maar hij wordt geconfronteerd met een enorme hoeveelheid werk. Veel achterstallige problemen, wensen en projecten.

Uw team zal verschillende rollen vervullen in de Parts Unlimited organisatie. U kunt Retail Operations, HR of Finance zijn, en de business rollen van het bedrijf spelen. Of u kunt de Vice President van IT Operations spelen of andere leden van zijn IT-team dat de applicaties ontwikkeld en IT-problemen oplost.

Ontwikkel een high-performance IT-team om uw business te laten groeien

Tegenwoordig wil elke organisatie een concurrentievoordeel creëren, de time-to-market verkorten, het marktaandeel vergroten, de kwaliteit verbeteren en de klanttevredenheid vergroten. Het is mogelijk deze drie doelen te realiseren en tegelijkertijd de productiviteit en de medewerker tevredenheid te vergroten door:

 • IT-belemmeringen te verwijderen;
 • IT-doorvoersnelheid te vergroten;
 • IT-uitrol doorlooptijd verkorten;
 • Frequentie van nieuwe releases vergroten;
 • Vergroten van de stabiliteit, meer succesvolle implementaties;
 • Precies leveren wat de behoefte is van de business en de klanten.

Samen met Pink Elephant kunt u in één dag een zeer interactieve en onderhoudende Business Simulation Game doorlopen waardoor u direct de voordelen van DevOps kunt ervaren. In deze Business Simulation Game maakt u op levensechte wijze kennis met de principes en concepten van DevOps en leert uw team in sneltreinvaart hoe DevOps effectief toe te passen in de eigen organisatie.

De simulatie is gebaseerd op het beroemde boek ‘The Phoenix Project’ en laat via diverse business rollen en business kwesties duidelijk zien wat het effect is van het toepassen van DevOps bij het verbeteren van de IT en bestuurlijke prestaties.

Leerdoelen ‘The Phoenix Project’ business simulation

Vooraf vindt een intake gesprek plaats om de leerdoelen scherp te krijgen de trainer inzicht te geven in de cultuur en de uitdagingen van de organisatie. Zodoende wordt de simulatie wordt op maat aangeboden, aangepast aan de specifieke kenmerken, aandachtspunten en leerdoelen van uw organisatie.

Algemeen staan de volgende leerdoelen centraal:

 • Hoe de DevOps principes in de praktijk toe te passen;
 • Hoe met behulp van DevOps waarde voor de organisatie te creëren;
 • Hoe de efficiency en de effectiviteit van de IT organisatie te verbeteren;
 • Hoe de samenwerking binnen de teams te verbeteren;
 • Hoe de medewerkers beter in een DevOps omgeving te laten werken;
 • Hoe de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de business duidelijk te maken bij IT projecten.

Doelgroep

De training DevOps is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van DevOps, en is daarom met name geschikt voor:

 • CIO’s
 • CTO’s
 • IT management
 • IT ontwikkelaars
 • IT operations
 • IT proceseigenaars
 • Business managers
 • Business proceseigenaars

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Leer meer over DevOps
 • Leer meer over hoe DevOps praktisch te implementeren
 • Leer over hoe de samenwerking binnen uw teams te ontwikkelen
 • Leer meer over hoe de waarde van uw business te vergroten

Duur

1 dag. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Generieke informatie cursus

De simulatie: achtergrond en spelverloop

Het gaat niet goed met uw organisatie, “Parts Unlimited”. De financiële pers staat bol van verhalen over de beroerde financiële resultaten van het bedrijf. De toekomst van het bedrijf hangt af van ‘The Phoenix Project”. Door dit project kan de organisatie weer concurrerend en winstgevend worden. Het betreft een business transformatie door middel van IT. De afdeling Retail Operations is de business eigenaar van het project.

De Vice President van IT Operations is gevraagd leiding te geven aan de gehele IT organisatie en zorg te dragen dat ‘The Phoenix Project’ een succes wordt. Hij staat voor een enorme uitdaging door de enorme omvang van de achterstallige werkzaamheden, problemen, wensen en projecten.

Uw team zal verschillende rollen in het bedrijf Parts Unlimited vervullen: CEO, CISO, Retail Operations, IT Operations, Finance, CIO, Systeem ontwikkeling en HR.

De uitdaging is de DevOps principes te hanteren en toe te passen in deze business simulation. In vier spelronden wordt gewerkt aan de IT projecten en problemen en wordt The Phoenix Project volgens planning opgeleverd. Het is een dynamische wereld waarin de business continue nieuwe ideeën en wensen presenteert, en de buitenwereld ook voor de nodige uitdagingen zorgt.

Eerste ronde
De deelnemers krijgen hun rollen toegewezen en ontvangen projectaanvragen, wensen en problemen waarmee ze aan de slag gaan. De werkzaamheden worden gepland en uitgevoerd.

Tweede ronde
Het team wordt geconfronteerd met een enorme hoeveelheid achterstallig werk, zoals incidenten van de gebruikers (Sales, HR en Finance). Er is zo veel te doen, iedereen is druk bezig, maar er is geen overzicht: wat moet er allemaal gedaan worden, waarom is het nodig en wat zijn de gevolgen als het werk niet op tijd gereed is.

Derde ronde
De derde ronde is uitdagender. De CFO presenteert een aantal serieuze SOX-404 compliancy kwesties die snel opgelost moeten worden. Daarnaast is er nog steeds achterstallig werk van de vorige ronde (wensen en incidenten) dat ook opgepakt en opgelost moet worden.

Vierde ronde
Dit is de belangrijkste ronde: de laatste kans om werkzaamheden en projecten te plannen en te beleggen bij de teams van IT Operations en IT Development. Het gaat nu om het bepalen van de juiste prioriteiten en het maken van de juiste keuzes.

Na elke ronde bespreken de deelnemers de gebeurtenissen: wat ging goed, wat kan beter; hoe past een en ander binnen de DevOps theorie en hoe kan men beter werken door de DevOps principes toe te passen. De conclusies van deze besprekingen worden in de volgende ronde toegepast.

Afsluiting
De laatste bespreking omvat ‘lessons learned’ en hoe het geleerde toe te passen in de eigen organisatie. Dit wordt ook achteraf aan de organisatie terug gekoppeld.

Vaak zijn er twee of meer mensen binnen een organisatie die getraind willen worden. Wij hebben bij deze cursus gemerkt dat bedrijven vaak de voorkeur hebben om deze in-house te organiseren. Daar werken we graag aan mee en maken u op verzoek een aanbieding op maat. Daarbij kan ook de inhoud naar wens aangepast worden.

Neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs voor meer informatie.

Kosten

Trainingskosten: € op aanvraag,-
Studiemateriaal: € op aanvraag,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
Sorry, no plans available.