Testen

Leergang Business Information Management (BIM)

Het belang van informatievoorziening binnen organisaties groeit. De rol van Functioneel Beheer en Informatiebeheer wordt daarin steeds belangrijker. In deze rol bent u de regisseur van de informatievoorziening. De negendaagse praktijkgerichte leergang Professional Business Information Management van Pink Elephant biedt alle ingrediënten voor een verdere professionalisering van het vakgebied in de eigen organisatie.

Aan het einde van de leergang bent u in staat op tactisch niveau te werken in de informatievoorziening en bent u in staat een succesvolle implementatie van veranderingen in de informatievoorziening in uw eigen organisatie vorm te geven.

Een deel van het studietraject vindt in de eigen werkomgeving plaats. Het studietraject bestaat uit 9 klassikale trainingsdagen en een serie praktijkopdrachten.

De Training

Deze leergang is ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is als Functioneel Beheerder, Procesregisseur of Informatiemanager. U heeft minimaal een MBO-4 diploma of Havo diploma bij de start van het programma. Daarnaast beschikt u over een BiSL Foundation certificaat.

Pink Elephant heeft sinds 2011 als een van de eerste marktpartijen besloten het e-CF als referentiekader te gebruiken voor de ontwikkeling en standaardisatie van alle opleidingen. De profielen, die opgesteld zijn door de werkgroep e-CF, vormden daarbij het uitgangspunt voor de ontwikkeling van opleiding. De HBO Leergang Professional Business Information Management is daarom gebaseerd op de profielbeschrijving van de “Business Information Manager” uit het e-CF.

Programma
Het studietraject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Module Inleiding Organisatie- en Bedrijfskunde
 • Module Business Information Management, software-ontwikkeling en testen
 • Module Professional Business Information Management

In de tab “Programma” vindt u meer informatie over de verschillende programma onderdelen.

Doelgroep

De training is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Testen, en is daarom met name geschikt voor:

De doelgroep bestaat uit deelnemers die werkzaam zijn als Functioneel Beheerder; Applicatie Beheerder; Technisch Beheerder; Procesregisseur of Informatiemanager. Deelnemers hebben minimaal een MBO-4 diploma of Havo diploma bij de start van het programma. Indien zij niet over een startkwalificatie beschikken is het nodig een 21+toets te maken.

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Inleiding Organisatiekunde
 • 9-vlaksmodel
 • De inzet van BiSL als hulpmiddel
 • Functioneel beheer, softwareontwikkeling en testen.
 • Agile en Lean.
 • Informatievoorzieningen: Organisatie, Management en Strategie
 • IT-Infrastructuren
 • Architectuur denken, -benadering en uitvoering
 • Kerntoepassingen van Informatievoorzieningen
 • Trends in Business en Informatiemanagement
 • Regie en portfoliomanagement
 • Ontwikkeling, bouw, transitie en beheer van informatievoorzieningen
 • In lijn brengen van business- en IT-doelstellingen (BITA)
 • Probleemanalyse, probleemoplossing
 • Business cases voor wijzigingen
 • Beheren, beheersen en uitvoeren van wijzigingen in de informatievoorziening
 • Specificeren van Business Requirements
 • Beoordelen van het functioneel ontwerp
 • Vormgeven niet geautomatiseerde informatievoorziening
 • Compliancy, Corporate Governance en IT-Governance
 • Informatiecoördinatie
 • Contractmanagement
 • Informatiebeveiliging
Voorkennis

BISL Foundation

Duur

9 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Het programma bestaat uit drie delen van drie dagen:

Module Inleiding Organisatie- en Bedrijfskunde

 • Om de basisaspecten van strategievorming te begrijpen en te vertalen naar de eigen organisatie;
 • Om het 7S-model van McKinsey te beschrijven, uit te leggen en toe te passen;
 • Om de terminologie en zienswijze van Mintzberg ten opzichte van bedrijfstypologieën te interpreteren en toe te passen op de structuur en cultuur van een organisatie;
 • Om de principes van Lean productie en Business Process Management te beschrijven en uit te leggen;
 • Om de basisprincipes van verandermanagement te kennen en toe te passen in de eigen organisatie;
 • Praktijkopdracht

Module Business Information Management, software-ontwikkeling en testen

 • Verschillende systeemontwikkelingsmethodieken met elkaar te vergelijken en in staat te zijn een keuze te maken;
 • De principes van Agile systeemontwikkeling te kennen en uit te leggen;
 • De voordelen van Scrum technieken te benoemen en uit te leggen in perspectief van de eigen organisatie;
 • De rol en het belang van de Business Informatie Manager in informatiesysteemontwikkeling te begrijpen, te vertalen en toe te kunnen passen;
 • Het belang van testen vanuit verschillende perspectieven te begrijpen en uit te leggen.
 • Praktijkopdracht

Module Professional Business Information Management

 • Opstellen van informatie-doelstellingen die aansluiten bij business-doelstellingen;
 • De vraag vanuit de business te vertalen in een concrete oplossingsvoorstellen op organisatie- of afdelingsniveau;
 • Het ontwikkelen van een strategische business case voor een wijziging inclusief het in kaart brengen van de organisatorische gevolgen van wijzigingen aansluitend bij de bedrijfsprocessen en waarde propositie van de organisatie( praktijkopdracht 1);
 • Opstellen van specificaties voor en prioriteren van wijzigingsvoorstellen en het begeleiden besluitvorming over wijzigingsvoorstellen (praktijkopdracht 2)
 • De gevolgen van wijzigingen voor de werkprocessen in kaart te brengen;
 • Opstellen van een projectplan voor wijzigingen in de informatievoorziening: ontwikkeling, bouw, transitie en beheer (praktijkopdracht 3);
 • Een functioneel ontwerp te beoordelen vanuit verschillende perspectieven;
 • Te bepalen welke producten en diensten nodig zijn voor goed gebruik van informatiesystemen.
 • Gebruikershandleiding in de taal van de doelgroep op te stellen of ervoor te zorgen dat die opgesteld worden;
 • Wijzigingen in de informatievoorziening te organiseren en te begeleiden;
 • Inhoud te geven aan Informatiecoördinatie en regie van informatiemanagement tussen eigen organisatie business en ICT-leveranciers, zowel intern als extern;
 • Inhoud te geven aan Contractmanagement;
Examen eisen

Voor de Leergang Informatiemanagement zijn de volgende toetsen vereist:

 • Schriftelijk examen
 • 3 Praktijopdrachten
Kosten

Arrangementskosten: € 25,-
Trainingskosten: € 5500,-
Studiemateriaal: € 200,-
Examenkosten: € 200,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning