Governance & Security

Grab @ Pizza – Business-IT Alignment

70% van de IT-afdelingen zijn niet in staat waarde te creëren voor de eigen organisatie. De business en IT-samenwerking staat vaak onder druk; beide partijen beschuldigen elkaar. IT staat onder toenemende druk om te verbeteren.

Nieuwe ‘disruptive’ technologieën zoals Cloud en Social Media zijn sterk in opkomst en bedrijven eisen steeds van IT. IT worstelt voortdurend met de vraag hoe in lijn met de Business te opereren; hoe zeker te stellen dat de investeringen in nieuwe technologie waarde creëren, zonder de bestaande diensten negatief te beïnvloeden?

Al meer dan 10 jaar is Business en IT aligment een top aandachtspunt van de CIO’s, maar nog steeds gaat het met vallen en opstaan. Al 14 jaar staat in de jaarlijkse enquete van de Society of Information Management Business en IT-Alignment in de top 3. In de laatste enquete staat Business en IT-Alignment als het nummer 1 aandachtspunt.

Hoe komt dit?

 • IT is nog (steeds) (te) intern gericht en wordt niet altijd gezien als een strategische business partner
 • Er is nog te veel nadruk op het vaststellen van de kaders en men is niet gefocust op het realiseren van een duurzame verandering in de houding, gedrag en cultuur van zowel Business als IT
 • De meerderheid van de IT-organisaties heeft (nog steeds) last van de top 3 ICT ‘worst practices’ (zoals gemeld door meer dan 3000 IT-organisaties):

  1. IT heeft geen begrip van/inzicht in de Business impact en Business prioriteiten.
  2. IT is voornamelijk intern gericht.
  3. Business heeft te weinig betrokkenheid bij het formuleren van (IT) eisen/wensen en bij het testen.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

De Training

Scenario

Grab @ Pizza is een zeer succesvol bedrijf dat jaarlijks miljoenen Pizza’s verkoopt. Maar halverwege het lopende jaar zijn de verkoopcijfers zijn ver beneden de verwachtingen. De CEO heeft de Business Manager aangespoord een ambitieus herstelplan op te stellen.

Het herstelplan is gebaseerd op een strategie om in 6 maanden de omzet en winst weer in lijn met de verwachtingen te brengen. Hierbij is IT een cruciale succesfactor bij het ontwikkelen van nieuwe markten, het stroomlijnen van de processen en het verminderen van de administratieve lasten.

De afdeling IT moet worden ingericht om de eisen van de Business te onderzoeken en deze te vertalen naar een IT-strategie. IT-dienstverlening, IT Operations en IT Change Management moeten zo worden georganiseerd dat aan het einde van de simulatie de Business weer succesvol is.

Doelstellingen

Deze simulatie kan voor veel verschillende situaties worden gebruikt. Voor elke scenario kunnen we tijdens de verbeter cycli verschillende reflecties en discussies bieden.

COBIT
Het spel kan worden gebruikt in combinatie met de COBIT Foundation of de COBIT Implementation training. Het spel kan ook tijdens een daadwerkelijke COBIT Implementatie gebruikt worden om bewustzijn te creëren, buy-in te verkrijgen en verbeteringen (improvements) vast te leggen.

Wanneer het spel gespeeld wordt binnen deze context dan kunnen we ons richten op aspecten als:

 • Het onderzoeken van de business drivers en de behoeften van stakeholders
 • Het gebruik maken van de ‘goals cascade’ om de Business en IT-doelstellingen onderling af te stemmen
 • Het verkrijgen van inzicht in de RACI eisen voor zowel Business als IT
 • Het in balans brengen van besluitvormings- en prioriteitsmechanismen rondom ‘Benefits Realisation’, ‘Resource Optimalisation’ en ‘Risk Optimalisation’
 • Tussen de spelrondes, met behulp van COBIT, het onderzoeken van mogelijkheden, het verkrijgen van overeenstemming en het prioriteren van verbeteringen

Business Relationship Management (BRM)
Het spel kan worden gebruikt in combinatie met een BRMP of een CBRM-training. Het kan ook door BRM-teams worden gebruikt om BRM binnen de eigen organisatie te promoten. Een andere mogelijkheid is het samenbrengen van Business en IT-medewerkers om de rol en het belang van BRM te onderzoeken en verbeteringen vast te leggen.

Wanneer er gespeeld binnen deze context kunnen we ons richten op aspecten als:

 • Het verplaatsen van BRM van ‘het opnemen van de bestelling’ naar ‘een strategische partner’
 • Begrijp krijgen voor de rol van BRM als ‘Connector’, ‘Orchestrator’ en ‘Navigator’
 • Inzicht krijgen in oorzaken van ‘Value Leakage’ en hoe ‘Value realisatie’ te optimaliseren
 • Ontdek rol van BRM bij Service Management en bij frameworks als COBIT en ITIL

ITIL Practitioner
Het spel kan goed worden gebruikt in combinatie met een ITIL-opleiding, met name ITIL Practitioner, omdat het spel ruimschoots de gelegenheid biedt de ITIL-theorie toe te passen en met de ITIL Practitioner TOOLKIT te experimenteren. Het kan ook in een organisatie gespeeld worden als CSI-instrument, en gebruikt worden ter ondersteuning van OCM (Organizational Change Management) initiatieven om buy-in te creëren en weerstand zichtbaar te maken.

Wanneer er gespeeld binnen deze context kunnen we ons richten op aspecten als:

 • Met behulp van de uitgangspunten ‘focus op waarde creatie’ en ‘design for experience’, aansluiten op de behoeftes van de Business
 • Hoe effectief te communiceren en samen te werken E2E
 • Tussen spelrondes, met behulp van CSI, een CSI-register te vullen en verbeteringen te prioriteren om iteratief vooruitgang te boeken
 • Het gebruik maken van metingen en statistieken die betrekking hebben op Business waarde en Business resultaten
Doelgroep

De training Simulations / Games is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Governance & Security, en is daarom met name geschikt voor:

IT Service Manager
Functioneel Applicatiebeheerder
Medewerker Service Desk
Procescoördinator
Technisch Applicatiebeheerder
Technisch Systeembeheerder

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Het creëren van meerwaarde voor het bedrijf door middel van IT
 • Het ontwikkelen van een outside-in Klantfocus
 • Inzicht verkrijgen hoe ‘best practices’ als COBIT en BRM (Business Relationship Management) in de praktijk toe te passen om een duurzame verandering te realiseren in de houding, het gedrag en de cultuur van zowel Business als IT
 • Het transformeren van ITSM en ITIL in een strategische business capaciteit
 • IT en Business alignment
 • Verbeteren van de end-to-end samenwerking en communicatie
Duur

1 dag. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Vaak zijn er twee of meer mensen binnen een organisatie die getraind willen worden. Wij hebben bij deze cursus gemerkt dat bedrijven vaak de voorkeur hebben om deze in-house te organiseren. Daar werken we graag aan mee en maken u op verzoek een aanbieding op maat. Daarbij kan ook de inhoud naar wens aangepast worden.

Neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs voor meer informatie.

Kosten

Trainingskosten: € op aanvraag ,-
Studiemateriaal: € op aanvraag ,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Voor deze cursus is geen vooraf vastgestelde planning beschikbaar. De cursus wordt slechts op afspraak in-company gegeven. Voor meer informatie neemt u contact met ons op via ons contactformulier