DevOps

DevOps: de toekomst van IT, nu al beschikbaar! Deze driedaagse training geeft een inleiding op DevOps, de culturele en professionele beweging waarin de nadruk ligt op communicatie, samenwerking, integratie en (uiteraard) automatisering met als doel de workflows tussen softwareontwikkelaars en operationele IT-professionals te verbeteren. Om doorstroom van IT-waarde naar de klant te maximaliseren, biedt DevOps verbeterde mogelijkheden om software en services sneller te ontwerpen, te ontwikkelen, te implementeren en te gebruiken ten behoeve van de business. Tot de voordelen van DevOps behoren hogere klanttevredenheid, betere kwaliteit, snellere levering en lagere kosten.

De training DevOps Fundamentals

Deze training geeft professionals inzicht in de volgende onderwerpen:

 • De redenen voor de business en de IT om DevOps-werkwijzen in te voeren.
 • Antwoord op de vraag ‘wat is DevOps?’.
 • De waarden en beginselen van DevOps.
 • Raakvlakken van DevOps met andere raamwerken, zoals Agile, Lean en ITSM.
 • De kenmerken van een DevOps-cultuur.
 • Organisatorische aspecten van DevOps, zoals rollen, teams en organisatiestructuren.
 • De belangrijkste DevOps-werkwijzen.
 • veelgebruikte automatiseringsmethoden en categorieën van tools binnen DevOps.
 • Invoering van een DevOps-cultuur.

Doelgroep

De training DevOps is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van DevOps, en is daarom met name geschikt voor IT Specialisten en Management.

Kennisdoelstelling

Nadat de deelnemers de training met succes hebben afgerond, beschikken ze over inzicht in DevOps en kunnen ze:

 • De belangrijkste concepten en beginselen van DevOps benoemen en bespreken.
 • De voordelen van DevOps en continue levering voor de business opnoemen en toelichten.
 • Het Service Delivery-proces beschrijven
 • De concepten testautomatisering, infrastructuurautomatisering en build- en deploymentautomatisering toelichten.
 • De verhouding tussen DevOps en de Lean- en Agile-methodieken beschrijven.
 • Een samenvatting geven van casestudies van IT-organisaties die een transformatie doormaken naar een Adaptive IT- en DevOps-model.
 • De meest gebruikte en populairste DevOps-tools opnoemen.
 • De kritische factoren voor een succesvolle DevOps-implementatie bespreken.

Certificering

APMG certificaat DevOps Fundamentals

Duur

3 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 

Generieke informatie cursus

Nadat de deelnemers de training met succes hebben afgerond, beschikken ze over inzicht in DevOps en kunnen ze:

 • De belangrijkste concepten en beginselen van DevOps benoemen en bespreken.
 • De voordelen van DevOps en continue levering voor de business opnoemen en toelichten.
 • Het Service Delivery-proces beschrijven.
 • De concepten testautomatisering, infrastructuurautomatisering en build- en deploymentautomatisering toelichten.
 • De verhouding tussen DevOps en de Lean- en Agile-methodieken beschrijven.
 • Een samenvatting geven van casestudies van IT-organisaties die een transformatie doormaken naar een Adaptive IT- en DevOps-model.
 • De meest gebruikte en populairste DevOps-tools opnoemen.
 • De kritische factoren voor een succesvolle DevOps-implementatie bespreken.
Examen eisen

Het examen duurt 60 minuten. Deelnemers voor wie het Engels niet de moedertaal is, krijgen 15 minuten extra. Het gesloten boek-examen wordt online afgenomen en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Om voor het examen te slagen is een score van minimaal 65% vereist. Deelnemers mogen gebruikmaken van kladpapier. Tijdens het examen is een surveillant aanwezig (fysiek of via een webcam).

Kosten

Trainingskosten: € 1930,-
Studiemateriaal: € De prijs is incl. examen,-
Examenkosten: € De prijs is incl. examen,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning