Service Management
De Training

Niet verbeteren waar u geen echte aanleg voor hebt, maar slim uw talenten inzetten om op een andere manier beter te presteren als contractmanager!

Inleiding

U bent een contractmanager met inzicht. U weet dat, om het gewenste resultaat te bereiken, de details in uw persoonlijke prestatie steeds belangrijker worden. Of het nu gaat om een gesprek voeren, onderhandelen, besluiten nemen of uzelf als de beste keuze verkopen: u bent uw eigen product.
U weet vast al wat de stappen zijn om tot een goede besluitvorming te komen, of hoe de techniek van onderhandelen is. U heeft het vast allemaal al een keer gezien, gelezen en u doet het dagelijks.
Maar dat weten uw gesprekspartners ook. Dus dan komt het toch weer neer op uw persoonlijke performance. Hoe onderscheidt u zich? Hoe haalt u het beste uit u zelf? En hoe gaat ú het verschil maken?

Deze driedaagse training start met een persoonlijke talentenscan, om uw drijfveren, talenten, ontwikkelbare competenties en valkuilen in kaart te brengen. Dát is de basis om te bepalen waar uw kracht zit. Tijdens de training gaat u met deze informatie aan de slag om uw performance op de verschillende competenties te verbeteren. Niet zozeer hoe u bijvoorbeeld moet onderhandelen, want dat weet u wel. Maar wel hoe u het beste onderhandelt vanuit uw talenten. Tegen welke obstakels loopt u aan en hoe overwint u die. U maakt uw eigen ‘POF’ (Persoonlijke Onderhandel Formule), op basis van de combinatie van de onderhandeltechniek met uw talenten.

Uw effectiviteit als contractmanager wordt, naast uw kennis en ervaring, sterk bepaald door uw persoonlijke vaardigheden én of u uw werk leuk vindt. Kennis kunt u opdoen in o.a. de CATS CM Foundation en Practitioner trainingen. De Vaardigheden training neemt de vaardigheden benodigd in de functie van contractmanager als uitgangspunt. U krijgt inzicht in uw eigen vaardigheden en talenten. U gaat op basis van deze inzichten uw persoonlijke performance verbeteren en zult na de training met meer vertrouwen in uw eigen werksituatie opereren.

Leerresultaat

Na de training
• Heeft u inzicht in de persoonlijke vaardigheden en competenties die van belang zijn voor uw functie
• Heeft u een beeld van de mate waarin deze competenties bij u aanwezig zijn en waar uw talenten en drijfveren liggen
• Weet u welke van deze competenties u verder kunt ontwikkelen om nog effectiever te zijn in uw functie
• Heeft u een grote professionaliseringsslag gemaakt in uw persoonlijke vaardigheden doordat u deze heeft geoefend in de training, op basis van door uzelf ingebrachte situaties.
• Gaat u met meer vertrouwen terug naar uw eigen praktijksituatie en kunt u effectiever en efficiënter uw werk als contractmanager doen.

De duur van de training is 3,5 dag met telkens een week ertussen.

Doelgroep

De training Contract Management is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Service Management, en is daarom met name geschikt voor:

Contractmanagers met enkele jaren ervaring

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

  • Telefonisch intakegesprek (voorafgaand aan de training)
  • Contractmanagement ontwikkelassessment op basis van de Talenten Motivatie Analyse en een 360° feedback ronde (voorafgaand aan de training)
  • Kick-off middag met groepsgewijze bespreking van de onderdelen uit de TMA analyse (1e middag van de training)
  • Bespreking van uw persoonlijke ontwikkelpunten
  • Opstellen persoonlijk ontwikkelplan
  • Leren inzetten van uw talenten
  • Leren omgaan met uw valkuilen
  • Oefenen op de vaardigheden van uw ontwikkelplan met inbreng van uw eigen casussen en die van de collega deelnemers
  • Waar van toepassing bespreekt de trainer theorie, maar het accent zal liggen op het oefenen van uw persoonlijke performance, het wegnemen van barrières en het vergroten van uw persoonlijke vaardigheden.
Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Voor een goed rendement van de training is het wel van belang dat u al enige jaren als contractmanager werkzaam bent

Duur

4 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Werkwijze en groep

De training begint met een telefonisch intakegesprek. Vervolgens gaat u aan de slag met een ontwikkel assessment, waarbij vooral gekeken wordt naar de competenties die u als contractmanager nodig heeft. Dit assessment bestaat uit een talentenonderzoek (Talenten Motivatie Analyse, TMA) en een 360 graden feedback competentie assessment. Het invullen van de TMA vragenlijst neemt één à twee uur van uw tijd in beslag. Het competentie assessment kost u een uur. In verband met de 360 graden ronde, vraagt u 4 personen in uw omgeving om een aantal vragen over u te beantwoorden. Dat kost hen ongeveer 1 uur tijd.

In verband met deze voorbereidende werkzaamheden, sluit de inschrijving van de Expert training 2 weken voorafgaand aan de 1e trainingsdag.

Het resultaat van het ontwikkelassessment wordt in de 1e halve dag training besproken. Samen met uw medecursisten wordt de betekenis van het TMA onderzoek doorgenomen. Op basis hiervan kunt u, met hulp van de trainer, zelf een persoonlijk ontwikkelplan vaststellen.

De ontwikkelplannen van de diverse deelnemers zijn voor de trainer de input voor het programma van de drie dagen training daarna. Tussen de trainingsdagen zit telkens 1 of 2 weken. Aan het einde van dag 1 en dag 2 maakt u een kort actieplan voor de tussenliggende periode. Aan het einde van de 3e dag heeft u uw performance ten aanzien van uw vaardigheden verbeterd en heeft u inzicht in uw verdere ontwikkelmogelijkheden. Na een halfjaar kunt u indien gewenst het TMA assessment nogmaals doen, om te zien welke vorderingen u gemaakt heeft.

De groep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers.

Over de trainer

De training wordt verzorgd door de een ervaren trainer van JOE. JOE staat voor Jouw Ontwikkeling Eerst. JOE is gespecialiseerd in het werken met de TMA Methode. Dit is een wetenschappelijk ontwikkeld programma om uw drijfveren, talenten en ontwikkelbaarheid van competenties in kaart te brengen. We brengen in beeld waar u goed in bent of kunt worden en welke competentie u verder kunt ontwikkelen. De talenten in uw persoonlijkheid leren inzetten in uw dagelijkse werk, dat is onze uitdaging. De TMA professionals van JOE helpen middels slimme coaching programma’s, trainingen en hands on werk bij het ontwikkelen van uzelf en uw medewerkers.

Vervolgtrainingen

In de leerlijn voor contractmanagers zijn diverse trainingen beschikbaar.
De Contractmanagement CATS CM trainingen:
• Contractmanagement CATS CM Foundation
• Contractmanagement CATS CM Practitioner
• Inkoop en contractmanagement, 1+1=3!

Daarnaast de trainingen die ingaan op specifiek onderwerpen
• Juridische zaken voor contractmanagers
• Verdieping Juridische zaken voor contractmanagers
• Financiële zaken voor contractmanagers
• Service Level Agreements in juridisch perspectief voor contractmanagers
• Cloud computing contracten in juridisch perspectief voor contractmanagers
• Proceseigenaarschap voor contractmanagement
• Contractmanagement workshop voor contracteigenaren en lijnmanagers.

Kosten

Trainingskosten: € 3000,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

  • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
Sorry, no plans available.