Governance & Security

COBIT® 5.0 Foundation E-Learning

De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de gehele levenscyclus nauw verbonden met technologie en daar moet verantwoordelijk mee worden omgegaan. Control Objectives for Information and related Technology (COBIT®) is een framework voor het gestructureerd inrichten en beoordelen van een IT-beheeromgeving. COBIT® is vanaf 1992 ontwikkeld door het Information Systems Audit and Control Association (ISACA) en het IT Governance Institute (ITGI). COBIT® stelt IT managers in staat om op basis van algemeen geaccepteerde Best Practices de ICT beheersmaatregelen in te richten. Daarnaast kunnen auditors op basis van het framework hun controleprogramma beschrijven en uitvoeren.

Door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en schandalen (de DotCom bubbel, het ENRON schandaal en de bankencrisis) staat de term “Governance” steeds hoger op de agenda van multinationals, overheidsinstellingen en zorginstanties. Hierbij is de wens om Governance op een structurele wijze en aan de hand van processen in te richten steeds groter geworden. Het COBIT® framework biedt richtlijnen (in de vorm van ‘Control Objectives’) om Governance structureel in de organisatie door te voeren.

Na deze online training training (inclusief ISACA examen) bent u in staat uw organisatie int richten volgens de richtlijnen van het het COBIT® Framework. U weet welke thema’s, processen en principes er belangrijk zijn, en u kent de verschillende verantwoordelijkheden binnen COBIT®.

COBIT® is a trademark of ISACA® registered in the United States and other countries.

De Training

De training COBIT® 5.0 Foundation biedt een structuur voor het inrichten van IT Governance en de daarmee samenhangende IT organisatie en IT architectuur. COBIT® bestaat uit een aantal ‘best Practices’ op het gebied van IT Governance. Deze zijn verdeeld over IT processen die voor elke IT organisatie herkenbaar zijn. Binnen deze processen staan beheersdoelstellingen (Control Objectives) en bijbehorende maatregelen, prestatieindicatoren en volwassenheidsniveaus (maturity levels) centraal. COBIT® is met name gericht op beheersingsaspecten en minder op de gedetailleerde inrichting van IT processen, zoals dat bijvoorbeeld bij ITIL® het geval is. COBIT® maakt een aansluiting tussen de bedrijfsvoering (business requirements) en hoe IT kan worden ingezet om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

De training COBIT® 5.0 Foundation biedt zowel de businessmanagers alsmede de ict-manager een podium om samen op trekken. Het voorziet manager, auditor en gebruikers van een set algemeen geaccepteerde meetinstrumenten, indicatoren, processen en best practices die hen kunnen helpen bij het maximaliseren van de voordelen die informatietechnologie met zich meebrengt door middel van het implementeren van een geschikte mate van IT Governance en control binnen een organisatie.

De online E-learning module COBIT® Foundation werkt op basis van het ‘Self Paced Online (SPO)’ principe. Dat betekent dat u de gelegenheid hebt de online module in uw eigen tempo af te leggen op de momenten dat het u uitkomt. U bespaart reistijd, kosten en tijd door te kiezen voor een online module i.p.v. een reguliere klassikale training.

NB: houdt u er rekening mee dat zowel de E-learning module als het online examen in het Engels afgenomen worden.

Doelgroep

De training COBIT® 5.0 is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Governance & Security, en is daarom met name geschikt voor:

Business Process Owners
Business Process Consultants
Chief Executives
IT /IS Auditors
Internal Auditors
Information Security and IT Practitioners
Senior IT Managers
IT Consultants

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • The major drivers for the development of COBIT® 5
 • The business benefits of using COBIT® 5
 • The COBIT® 5 Product Architecture
 • The IT management issues and challenges that affect enterprises
 • The five Key Principles of COBIT® 5 for the governance and management of Enterprise IT
 • How COBIT® 5 enables IT to be governed and managed in a holistic manner for the entire enterprise
 • How the COBIT® 5 processes and the Process Reference Model (PRM) help guide the creation of the five Principles and the seven Governance and Management Enablers
 • The basic concepts for the Implementation of COBIT® 5
 • The basic concepts of the new Process Assessment Model
 • COBIT® 5 guides and how they interrelate
Certificering

COBIT® 5.0 Foundation

Duur

90 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Het examen is op dit moment alleen nog in het Engels beschikbaar. Dit betekent dat zowel het cursusmateriaal als het examen in het Engels zijn. De APMG examenomschrijving is als volgt:

Obtaining the Foundation qualification will show that you have sufficient knowledge and understanding of the COBIT® 5 guidance to be able to:

 1. Understand the governance and management of enterprise IT
 2. Create awareness with your business executives and senior IT management
 3. Assess the current state of enterprise IT in your department or organisation

Scope which aspects of COBIT® 5 would be appropriate to implement

Examen eisen

Het examen wordt online afgenomen op een moment dat het u goed uitkomt met behulp van een webcam. Het examen moet voor een specifiek tijd slot worden aangevraagd. Neem hiervoor contact op met onze back-office.

Het examen bestaat uit 50 multiple-choice vragen en duurt 40 minuten. U moet 50% van de vragen correct beantwoorden.

Kosten

Trainingskosten: € 550,-

Additionele kosten

Bij deze prijs is het examen inbegrepen

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning