Service Management
De Training

Deze eendaagse training behandelt de specifieke juridische aspecten van Cloud computing contracten (waaronder Software as a Service) en contracten voor andere internet diensten (zoals hosting en de ontwikkeling van websites en webapplicaties).

U krijgt inzicht in de juridische en contractuele onderwerpen die spelen bij de diverse contracten rond Cloud computing en andere internetdiensten. Het gaat dan onder meer om wet- en regelgeving op het gebied van privacybescherming, security, service levels, continuïteit, aansprakelijkheid en intellectuele eigendomsrechten op software. Na de training bent u in staat met deze kennis contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten vanuit juridisch perspectief op te stellen, te beoordelen en als contractmanager te managen.

Het feit dat dienstverlening via internet plaatsvindt, zoals bij Cloud computing, heeft gevolgen voor de inhoud van contracten tussen leverancier en afnemer. Er gelden andere spelregels dan bij ‘oude’ ICT-contracten. Het is voor leverancier én afnemer van cruciaal belang om duidelijke afspraken te maken over juridische, organisatorische en technische aspecten en deze goed contractueel vast te leggen. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met privacy en security? Wat gebeurt er als de functionaliteit van een Cloud-dienst niet beschikbaar is? Welk recht geldt als uw data over de hele wereld ligt opgeslagen? De juridische aspecten van contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten staan centraal in deze training.

Leerresultaat

Na de training bent u als contractmanager in staat contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten op te stellen, te beoordelen en als contractmanager te managen vanuit juridisch perspectief. U heeft inzicht in de verschillen tussen de ‘oude’ ICT-contracten en de nieuwe contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten.

Doelgroep

De training Contract Management is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Service Management, en is daarom met name geschikt voor:

Contractmanagers die met ICT-contracten te maken krijgen voor Cloud computing

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Hoe contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten verschillen
 • Het belang van security als onderwerp in het contract
 • De implicaties van wet- en regelgeving op het gebied van privacy (wat mag met de klantgegevens)
 • Continuïteit, beschikbaarheid en werking van de functionaliteit in een Cloud-dienst
 • Het verwerven van nieuwe functionaliteit en het verlies van functionaliteit in de Cloud
 • Teleurstellende kwaliteit van de dienstverlening en wat eraan te doen
 • Opschorting door de provider
 • Op voorhand voorkomen van moeizame exit-situaties
 • Omgaan met datalekken
 • Intellectueel eigendom
 • Betrokkenheid derde partijen
 • Service en support
 • Rechten en plichten van leverancier en afnemer
 • Eigen verantwoordelijkheden van de afnemer
Voorkennis

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Als u ook de training ‘Juridische Zaken voor contractmanagers’ wilt volgen, raden wij aan om die training eerst te doen

Duur

1 dag. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Werkvormen en groep

De theorie in de training wordt afgewisseld met praktijkcases en discussie over de eigen situatie.
De groepsgrootte is maximaal 12 personen.

Documentatie

Naast de cursusmaterialen krijgt u een voorbeeld contract uitgereikt en een checklist die u kunt gebruiken bij het opstellen, beoordelen en managen van contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten.

Vervolgtrainingen

In de leerlijn voor contractmanagers zijn diverse aanvullende trainingen beschikbaar.

De trainingen voor de methode CATS CM
• Contractmanagement CATS CM Foundation
• Contractmanagement CATS CM Practitioner
• Contractmanagement vaardigheden.

De verdiepingstrainingen
• Service Level Agreements in juridisch perspectief voor contractmanagers
• Financiële zaken voor contractmanagers
• Verdieping Juridische zaken voor contractmanager
• Van inkoopstrategie naar contractstrategie

Over de trainer

De training wordt verzorgd door Robert Grandia. Hij is advocaat bij Advocatenkantoor Legalz. Zijn specialisme is ICT-contracten en in het bijzonder contracten voor Cloud computing. Daarnaast is hij bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement (NBCM) en een ervaren docent, die regelmatig lesgeeft aan HBO Informatica (Hogeschool Rotterdam) en postdoctorale opleidingen (advocatenberoepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten).

Kosten

Trainingskosten: € 725,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
 • 02-10-2017 D Maandag NBC Congrescentrum € 725
  Planning