The Data Warehousing Institute (TDWI) is in de jaren ’90 in de VS opgericht en is nu een leidinggevend instituut voor Business Intelligence en Data Warehousing expertise-ontwikkeling en certificering. TDWI heeft de CBIP titel in het leven geroepen.

De Training

Het ultieme doel van deze opleiding is om u in de kortst mogelijke tijd te laten slagen voor het CBIP examen. De compact training is daarom opgebouwd aan de hand van examenvragen. Daarnaast wordt het vakgebied door middel van een optimale mix van theorie en praktijk uitvoerig behandeld. Naast de toepassing van Business Intelligence worden ook de organisatie rondom Business Intelligence en Business Analytics behandeld en de trends in dit vakgebied. U leert hoe u Business Intelligence implementeert, effectief inzet en met analytics meerwaarde haalt uit uw data.
Ook het ontwerpen en implementeren van een Data Warehouse komt uitgebreid aan de orde. Behandeld worden onder meer de technieken en methoden om een Data Warehouse te ontwerpen en data te extraheren uit bronnen en te transformeren tot informatie. U leert een Data Warehouse voor uw organisatie te beheren en u krijgt inzicht in diverse DWH architectuurvisies en in het proces om een Data Warehouse te implementeren. Al met al toch een complete Business Intelligence opleiding binnen een beperkt aantal lesdagen.

Doelgroep

De training is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van , en is daarom met name geschikt voor:

Deze opleiding is specifiek opgezet om u te laten slagen voor het CBIP examen van TDWI. Wilt u daarnaast in no time alle relevante expertise in huis hebben die nodig is voor een doelmatige aanpak van complexe Business Intelligence vraagstukken
dan is dit de opleiding voor u.

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

  • Deze CBIP Compact Training is specifiek opgezet om u te laten slagen voor het CBIP examen van TDWI. Wilt u daarnaast in no time alle relevante expertise in huis hebben die nodig is voor een doelmatige aanpak van complexe Business Intelligence vraagstukken, dan is dit de training voor u.
  • De training leent zich uitermate goed om met uw voltallige team CBIP gecertificeerd te worden. Daarnaast is de training bedoeld voor eenieder die betrokken is bij de informatievoorziening ter ondersteuning van strategische en tactische besluitvormingsprocessen. Te denken valt aan BI specialisten, Data Warehouse specialisten, business- en informatieanalisten, informatiemanagers, informatiearchitecten, data-analisten, financieel managers en marketing specialisten.
Certificering

Certified Business Intelligence Professional (CBIP)

Voorkennis

Wanneer u zich als Certified Business Intelligence Professional (CBIP) wilt certificeren dient u minimaal 2 tot 4 jaar werkervaring in het Business Intelligence vakgebied te hebben. De CBIP certificering is drie jaar geldig. Hercertificering is mogelijk door opnieuw examen te doen of door te voldoen aan de CBIP hercertificeringsvoorwaarden.

Duur

6 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

DAG 1: Business Intelligence (BI) – kick-off u Wat is BI en waarvoor is het nodig? u Hoe wordt BI gebruikt in verschillende toepassingsgebieden? u Wat zijn de drivers voor BI en wie zijn de stakeholders bij BI? u Welke vertrekpunten zijn er voor BI? u Overzicht van BI architecturen en infrastructuren u Wat zijn de belangrijkste trends in BI?
DAG 2: Data Warehousing / BI architectuur & infrastructuur u Data Warehousing u ETL en data staging u Datamarts u ODS-en u Meta- & masterdata u Enterprise Application Integration (EAI) en virtualisatie u Modelleringsscholen (Inmon, Kimball en Linstedt)
DAG 3: BI instrumenten u Tooling voor reporting u OLAP u Data mining u Dashboarding en visualisatie u Data mining en predictive modelling (incl. CRISP) u Demo (Watson)
DAG 4: BI als proces & project / organisatie u BI lifecycle en maturity modellen u Business casing, requirements analyse en betrokkenheid van de organisatie u Kritieke succesfactoren voor BI u Project management van BI u BI Competence Centers (BICC) u De intelligente organisatie; van project naar lijn (closing the loop)
DAG 5: BI thema’s u Datakwaliteit u Data governance u Appliances u Open source en open data u Meta- en masterdata (inclusief model-based development en DWH automatisering) u Cloud & BI as a service u Real time en zero latency architecturen u Big data en Business Analytics (BA)
DAG 6: BI in de praktijk u Voorbeelden van aansprekende toepassingen en successen en mislukkingen: AH, Belastingdienst, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Coolblue, etc. u Examenvoorbereiding verplichte modules: Information Systems Core en Data Warehousing u Examenvoorbereiding keuzemodules: Business Analytics en Data Analysis and Design.
De praktijkgerichte en intensieve CBIP Compact Training bestaat uit 6 lesdagen en wordt georganiseerd in Amsterdam. De lestijden zijn van 09.00 uur tot 18.00 uur. Tussen de diverse lesdagen in is voldoende tijd gereserveerd om de verplichte literatuur, die bij de Compact Training wordt verstrekt, te bestuderen.

Kosten

Trainingskosten: € 4980,-
Examenkosten: € 975,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

  • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning