Service Management
De Training

Deze driedaagse practitioner training is het vervolg op de training ‘Contractmanagement CATS CM Foundation’. U kunt na de training de beproefde methode CATS CM toepassen. U heeft alle stappen van het contractmanagement proces doorlopen aan de hand van een contract uit uw eigen praktijk, of een case in het trainingsmateriaal. Na de training kunt u het contractmanagement met CATS CM binnen uw organisatie efficiënt en effectief uitvoeren. De training is geschikt voor zowel opdrachtgevers als leveranciers.

U oefent de verschillende activiteiten die u als contractmanager uitvoert tijdens de contractlevenscyclus. Met behulp van eenvoudige voorbeelden uit de praktijk leert u snel knelpunten, risico’s en aannames in een contract te herkennen.

U ontvangt in deze training tevens het Contractmanagers Handboek met 50 tot 60 templates, die u direct in uw praktijk als contractmanager kunt gebruiken!

Leerresultaat

Na afloop van de training bent u in staat om:
• De CATS CM methode toe te passen in alle stappen van het managen van een contract
• Een contract waarvoor u operationeel verantwoordelijk bent binnen uw mandaat te managen, als gedelegeerd verantwoordelijke namens de contracteigenaar
• In samenspraak met een project- of servicemanager (inhoudelijk verantwoordelijke) een optimaal beheer te voeren over de ‘contract matter’ van een contract.
• De toegevoegde waarde van CATS CM te beschrijven voor uw eigen praktijk, zodat de voordelen van de toepassing voor uzelf en iedereen in uw organisatie duidelijk zijn.
• De eigen contract(en) met behulp van het Contractmanagers Handboek over te zetten naar de CATS CM aanpak.

U heeft aan het einde van de training ervaren dat contractmanagement beter en meer gestructureerd kan worden aangepakt dan meestal het geval is en u heeft u voor uzelf acties genoteerd van zaken die u wilt gaan veranderen/implementeren.

U krijgt grip op uw contracten en u kunt risico’s managen, zodat u uw contractdoelstellingen kunt realiseren en succesvol kunt zijn in uw vak. U gaat de kansen zien voor besparingen of additionele omzet (afhankelijk van uw positie als opdrachtgever of leverancier).

Doelgroep

De training Contract Management is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Service Management, en is daarom met name geschikt voor:

Business managers
Contractmanagers en project-
service- of salesmanagers

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • De toepassing van de theorie van de Foundation training
 • Opdrachten in de eigen organisatie tussen de trainingsdagen
 • Delen van leerervaringen door presentatie van de bevindingen in de eigen organisatie aan de groep
 • Uw eigen contracten vanuit een CATS CM optiek bekijken
Voorkennis

Voor deze training is kennis van de basisprincipes van CATS CM op het niveau van de Foundation training noodzakelijk. Bij voorkeur bent u al enige tijd op operationeel niveau verantwoordelijk voor middelgrote contracten in uitvoering.

Duur

3 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Werkvormen

In deze training wisselen methodische en praktische zaken elkaar voortdurend af. Tussen de 3 trainingsdagen zit telkens circa een week. U krijgt dan huiswerk mee om in de eigen werksituatie uit te zoeken. Hoe is contracteigendom belegd? Wat zijn eigenlijk de doelstellingen van het contract dat ik onder mijn hoede heb? Is er een contractboard voor mijn contract benoemd en wie zitten daar in? In groepjes van wisselende samenstelling worden opdrachten uitgevoerd en met elkaar of plenair besproken. Wij vragen u een contractdossier mee te brengen om cases uit te kunnen halen die (geanonimiseerd) kunnen worden ingebracht. Als alternatief is een dossier beschikbaar waarop de oefeningen worden toegepast.

Cursusmateriaal

Naast de hand-outs van de materialen en de werkbladen van de oefeningen/opdrachten, ontvangt u Het Contractmanagers Handboek met 50 tot 60 templates, die uw operationele werk aanzienlijk vergemakkelijken!

Vervolgtrainingen

In de leerlijn voor contractmanagers zijn diverse aanvullende trainingen beschikbaar.
Ten eerste de vervolgtraining
• Contractmanagement Expert
Daarnaast de modules die ingaan op specifieke onderwerpen
• Juridische zaken voor contractmanagers
• Verdieping Juridische zaken voor contractmanagers
• Service Level Agreements in juridisch perspectief voor contractmanagers
• Cloud computing contracten in juridisch perspectief voor contractmanagers
• Financiële zaken voor contractmanagers
• Proceseigenaarschap voor contractmanagement
• Contractmanagement workshop voor contracteigenaren en lijnmanagers.

Kosten

Trainingskosten: € 2175,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
 • 14-09-2017 D Donderdag NBC Congrescentrum € 2175
  Planning
 • 23-11-2017 D Donderdag NBC Congrescentrum € 2175
  Planning