Service Management
De Training

Leer de stappen van efficiënt en effectief contractmanagement!

In deze tweedaagse basistraining krijgt u inzicht in het wat, hoe en waarom van contractmanagement. U leert de structuur en terminologie van de beproefde contractmanagement methode CATS CM en u doorloopt kort de stappen van deze methode om grip te krijgen op uw contracten en de risico’s daarin. U krijgt handvatten voor de business case voor professioneel contractmanagement binnen uw organisatie en inzicht in de bijdrage van contractmanagement aan kostenbesparing en margeverbetering. Uw rol en positie als contractmanager wordt u duidelijk.

U kunt na de training de eerste stappen zetten om operationeel contractmanagement, het managen van contracten in de uitvoerings- en afsluitingsfase, binnen uw organisatie succesvol, efficiënt en effectief vorm te geven. U de overtuiging en kennis mee naar huis dat contracten inderdaad te managen zijn en met eenvoudige middelen en procedures bestuurbaar worden.

De training is geschikt voor zowel opdrachtgevers als leveranciers.

Leerresultaat

Na de training bent u in staat om:
• De belangrijkste principes en begrippen rond contractmanagement te onderscheiden en te benoemen
• Contractmanagement als vakgebied te begrijpen en te plaatsen ten opzichte van project-, service- en demand management
• De methode CATS CM en de kern van de verschillende processtappen te begrijpen
• De contractomgeving en uw positie/rol daarin te schetsen
• De waarde c.q. business case van professioneel contractmanagement uit te leggen in uw organisatie
• Een Contract Risico Profiel op te stellen en de belangrijkste risico’s in een contract te identificeren
• De eerste stappen te zetten om grip te krijgen op uw contracten met de methode CATS CM en zo de basis te leggen om uw contractdoelstellingen te kunnen behalen
• U een oordeel te vormen over de vraag of het vakgebied contractmanagement bij u past.

Doelgroep

De training Contract Management is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Service Management, en is daarom met name geschikt voor:

Contractmanagers
Projectmanagers
Salesmanagers
Servicemanagers

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Wat is contractmanagement
 • Waarom contractmanagement
 • De waarde van contractmanagement
 • De voorwaarden voor succesvol Contractmanagement
 • De vier pijlers van de methode CATS CM: 1) Work To Be Done versus All Other Contract Matter 2) De rollen binnen contractmanagement 3) Het contractmanagement proces 4) De contractmanagement essentials
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de contractmanager
 • De contract levenscyclus en de contractomgeving
 • Het contract Assessment
 • Het Contract Risico Profiel
Certificering

Certificaat CATS CM Foundation

Duur

2 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Werkvormen


De theorie in de training wordt afgewisseld met discussie over de eigen situatie, naast opdrachten en oefeningen die individueel of in groepjes van twee of drie deelnemers worden gedaan.

Literatuur


U krijgt, naast de sheets van de presentatie het boek ‘CATS CM editie 2014, Contractmanagement voor opdrachtgever en leverancier’. Dit Best Practice boek biedt u een goed naslagwerk en handreikingen in het hoe van contractmanagement. Letterlijk stap-voor-stap wordt u meegenomen door het complexe traject van de contract life cycle. Ook implementatieaspecten worden in het boek behandeld.

Vervolgtrainingen


In de leerlijn voor contractmanagers zijn diverse aanvullende trainingen beschikbaar.
Ten eerste de vervolgtrainingen
• Contractmanagement CATS CM Practitioner en
• Contractmanagement Expert.
Daarnaast de modules die ingaan op specifieke onderwerpen
• Juridische zaken voor contractmanagers
• Verdieping Juridische zaken voor contractmanagers
• Service Level Agreements in juridisch perspectief voor contractmanagers
• Financiële zaken voor contractmanagers
• Cloud computing contracten in juridisch perspectief voor contractmanagers
• Proceseigenaarschap voor contractmanagement
• Contractmanagement workshop voor contracteigenaren en lijnmanagers.

Kosten

Trainingskosten: € 1450,-
Examenkosten: € 150 ,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
 • 21-06-2017 D Woensdag NBC Congrescentrum € 1450
  Planning
 • 05-09-2017 D Dinsdag NBC Congrescentrum € 1450
  Planning
 • 31-10-2017 D Dinsdag NBC Congrescentrum € 1450
  Planning
 • 11-12-2017 D Maandag NBC Congrescentrum € 1450
  Planning