Service Management

BISL® Foundation

De Business Information Services Library (BISL®) is een publieke standaard voor Business Informatiemanagement: functioneel beheer en informatiemanagement. BISL® geeft een richtlijn (hulpmiddel) om invulling te geven aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Het is een samenhangend framework met aandacht voor zowel uitvoerende processen, sturende processen als richtinggevende processen en hun onderlinge relaties.

Het BISL® Framework benadert de informatievoorziening in een organisatie en de daarvoor te gebruiken IT-middelen vanuit het perspectief van de businessorganisatie en de gebruikers van de informatiesystemen. Voorbeelden van namen voor functies en rollen op dit gebied zijn: Functioneel beheerder, Business Systems Administrator, Super User, Informatie-architect, Corporate Information Officer (CIO).

BISL® slaat een brug tussen ICT en bedrijfsproces, en tussen functioneel beheerders en informatiemanagers. Het BISL®-procesmodel geeft inzicht in alle hoofdprocessen van hun werkveld, en de relaties tussen de processen. Het biedt aanknopingspunten voor verbetering van de processen, onder meer via ‘Best Practices’ en het verschaft een uniforme terminologie.

BiSL® is a Registered Trade Mark of ASL BiSL Foundation.

De Training

De BISL® Foundation workshop is een training van twee dagen die de deelnemers voorbereidt op het BISL® Foundation examen van APMG. De workshop bestaat uit een mix van theorie, praktische oefeningen en praktijkvoorbeelden. Er is veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen, waarbij steeds wordt teruggegaan naar de theorie. De deelnemers ontvangen handouts, oefeningen en artikelen plus een oefenexamen.

Het APMG examen voor Business Information Management Foundation (BISL®) toetst de theoretische basiskennis van BISL®. Het behalen van het BISL® Foundation-certificaat wijst op kennis van en inzicht in:

 • de context van BISL®;
 • de inhoud en structuur van BISL®;
 • het toepassen van BISL®
Doelgroep

De training is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Service Management, en is daarom met name geschikt voor:

Functioneel beheerders
Informatiemanagers
Medewerkers die betrokken zijn bij functioneel beheer

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Introductie van het BISL® Framework
 • De rol van functioneel beheer en informatiemanagement
 • De uitvoerende processen:
 • De verbindende processen op uitvoerend niveau
 • De sturende processen
 • De richtinggevende processen:
 • De verbindende processen op richtinggevend niveau
 • Relaties met andere beheervormen
 • Invoering en gebruik van BISL®
 • BISL® procesclusters en BISL® processen
 • Samenhang tussen de processen in het BISL® framework
 • Handvatten voor het toepassen van het BISL® framework in uw organisatie
 • Het toenemende belang van functioneel beheer in uw organisatie
 • Examenvoorbereiding voor het APMG BISL® Foundation examen
Certificering

APMG BISL® Foundation Certificaat

Duur

2 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Het programma voor de twee trainingsdagen is als volgt

Dag één: ochtend

Dag één: middag

Dag twee: ochtend

Dag twee: middag

 • Cluster Opstellen IV organisatiestrategie
 • Cluster informatiecoördinatie
 • (Proef)examen

Nota bene: Als voorbereiding voor de training dient de deelnemers het boek gelezen te hebben.

Examen eisen

Het doel van het examen is de deelnemer in staat te stellen aan te tonen dat hij de BISL® principes en processen begrijpt. Het Foundation examen maakt gebruik van objectieve vragen, waarbij de deelnemer voor iedere vraag het antwoord moet kiezen uit een aantal mogelijkheden, waarvoor het juiste antwoord vaststaat.

Het examen wordt direct aansluitend aan de tweede dag afgenomen. Het examen bestaat uit 40 multiple choice vragen. Bij 26 correcte antwoorden (65%) bent u geslaagd.

De examencriteria zijn als volgt ingedeeld:

 1. Doel en achtergrond van informatiemanagement / functioneel beheer : 25%
 2. Gebruiksbeheer : 20%
 3. Functionaliteitenbeheer : 20%
 4. Verbindende processen : 15%
 5. Sturende processen : 20%

Pink Elephant is als opleidingsinstituut geaccrediteerd bij APMG om het BISL® examen af te nemen (Accredited Training Provider).

Kosten

Trainingskosten: € 890,-
Examenkosten: € 170,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
 • 09-07-2018 Incompany training Maandag Naarden € 890
  Planning