Service Management

ASL2® Foundation

De Application Services Library (ASL®) is een publieke standaard voor de inrichting van Applicatiemanagement. Applicatiemanagement omvat onder ander beheer, onderhoud en vernieuwing van applicaties. ASL® is een hulpmiddel bij de invulling van de processen en activiteiten die nodig zijn om op een gestructureerde manier (complexe) applicatielandschappen te beheren. Het is een samenhangend framework met aandacht voor zowel uitvoerende, sturende als richtinggevende processen en hun onderlinge relaties.

ASL® biedt een framework voor inrichten van applicatiebeheer en applicatiemanagement vanuit het perspectief van de gebruiker. De verbindende, richtinggevende en sturende processen staan hierbij centraal. De ASL® processen zijn hierbij een aanvulling op de (bestaande) beheerorganisatie. Het framework is hiermee een aanvulling op de bestaande Service Management organisatie.

In 2009 is de tweede versie van de Application Services Library gepresenteerd, onder de naam ASL2®. De nieuwe versie bevat enkele belangrijke updates, waaronder een aantal extra processen, gericht op afstemming met (externe) leveranciers.

ASL® is a Registered Trade Mark of ASL BiSL Foundation.

De Training

De ASL2® Foundation workshop is een training van twee dagen die de deelnemers voorbereidt op het ASL2® Foundation examen van APMG. De workshop bestaat uit een mix van theorie, praktische oefeningen en praktijkvoorbeelden. Er is veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen, waarbij steeds wordt teruggegaan naar de theorie. De deelnemers ontvangen handouts, oefeningen en artikelen plus een oefenexamen. Het APMG-examen voor Application Management Foundation (ASLF) toetst de theoretische basiskennis van ASL2®. Het behalen van het ASL2® Foundation certificaat wijst op kennis van en inzicht in:

 • de context van ASL2®
 • de inhoud en structuur van ASL2®
 • het toepassen van ASL2®
Doelgroep

De training is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Service Management, en is daarom met name geschikt voor:

Applicatiebeheerders
Functioneel en technisch ontwerpers
Programmeurs
Testmedewerkers
Team- en projectmanagers

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Introductie ASL2® Foundation
 • Rol applicatiebeheer versus functioneel en technisch beheer ASL® ten opzichte van ITIL® en PRINCE2 ® Processen van het ASL2® Framework
 • Procesmatig werken en ASL2®
 • Applicatiebeheer, onderhoud, en applicatievernieuwingen vertaald naar processen
 • Processen zoals: Planning & Control, Cost Management, Quality Management en Service Management
 • Application Cycle Management
 • Organisation Cycle Management
 • Relatie met andere beheervormen
 • Vernieuwingen in het ASL2® framework Invoeren van ASL2® in het bedrijfsproces
 • Effecten van ASL2®
 • Examentraining
 • Voorbereiding op het APMG examen
Certificering

APMG ASL2® Foundation

Duur

2 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen

Dag één: ochtend

 • Beheer. Wat is het?
 • Application Management, framework ASL2®
 • Cluster Beheerprocessen
 • Cluster Onderhoud en vernieuwing

Dag één: middag

 • Cluster Verbindende processen
 • Case

Dag twee: ochtend

 • Herhaling dag één
 • Cluster Sturende processen
 • Cluster Application Cycle Management
 • Cluster Organization Cycle Management

Dag twee: middag

 • Case
 • Gebruik ASL2® in praktijk
 • (Proef)examen

Nota Bene: als voorbereiding op de training dienen de deelnemers het boek gelezen te hebben.

Examen eisen

Het examen wordt direct aansluitend aan de tweede dag afgenomen. Het examen bestaat uit 40 multiple choice vragen. Bij 26 correcte antwoorden (65%) bent u geslaagd.

De examencriteria zijn als volgt ingedeeld:

 • De context van Application Management: 23%
 • De processen van Application Management: 67%
 • Het gebruik van Application Management: 10%

Pink Elephant is als opleidingsinstituut geaccrediteerd om het ASL2® examen af te nemen (Accredited Training Provider).

Kosten

Arrangementskosten: € 30,-
Trainingskosten: € 800,-
Studiemateriaal: € 60,-
Examenkosten: € 170,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning