Agile

Agile® / SCRUM Foundation

Takeuchi en Nonaka kunnen worden gezien als de grondleggers van Scrum. Zij beschreven een productontwikkelraamwerk dat vergeleken wordt met de manier waarop een rugbyteam als groep de achterlijn van de tegenstander probeert te bereiken. Samenwerking, aanpassingsvermogen, snelheid en zelfsturing zijn kenmerken van multidisciplinaire teams die overeenkomen met zo’n rugbyteam.

Scrum is één van de ‘lichtste’ Agile® -methoden en daarmee minder voorschrijvend dan bijvoorbeeld Atern. Scrum is ook meer een raamwerk dan een methode en nodigt uit tot verdere invulling. In eerste instantie is het bij de implementatie van Scrum niet nodig om alle bestaande functies en artefacten te vervangen. Hiermee kan het raamwerk juist verder worden ingevuld. Door het raamwerk toe te passen wordt wel een herstructurering in gang gezet. De nieuwe structuur die dan ontstaat vormt de basis voor continue verbetering.

De traditionele muren tussen de diverse disciplines worden afgebroken door de vorming van multidisciplinaire teams. Ontwikkelaars, testers, analisten, architecten en database administrators zijn voorbeelden van disciplines die in zo’n multidisciplinair team te vinden zijn. Door de samenvoeging van alle disciplines in een team verminderen de documentoverdrachten, wachttijden en communicatieproblemen.

Agile® Scrum richt zich op het behalen van het doel door succesvol samen te werken. Agile® methodes zijn populair bij software ontwikkeling en worden steeds vaker gebruikt in andere werkvelden. De Scrum manier van werken houdt in het samenstellen van een multidisciplinair team dat zichzelf organiseert en dat aan het eind van een sprint een werkend product oplevert.

The APMG-International Agile® Project Management and Swirl Device logo is a trade mark of The APM Group Limited.

De Training

De Agile® Scrum Foundation workshop is een training van twee dagen die de deelnemers voorbereidt op het Agile® Scrum Foundation examen van EXIN. De workshop bestaat uit een mix van theorie, praktische oefeningen en praktijkvoorbeelden. Er is veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen, waarbij steeds wordt teruggegaan naar de theorie. De deelnemers ontvangen handouts, oefeningen en artikelen plus een oefenexamen.

EXIN Agile® Scrum Foundation (EXIN) is een certificering die de kennis over Agile® methodes, gecombineerd met de kennis over de Scrum praktijk, erkent. Het examen EXIN Agile® Scrum Foundation is onderdeel van het EXIN kwalificatie programma en is ontwikkeld in samenwerking met internationale experts in het veld. Het Het EXIN Agile® Scrum Foundation-examen zal separaat worden afgenomen. U kunt het examen boeken via onze website.

Doelgroep

De training Agile / SCRUM is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Agile, en is daarom met name geschikt voor:

Iedereen die wil weten hoe SCRUM werkt

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Introductie van Agile® en Scrum
 • Scrum practices
 • Scrum planning
 • Monitoring Scrum projects
 • Advanced Scrum concepts
Certificering

EXIN Agile® SCRUM Foundation

Duur

2 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Tijdens het tweedaagse programma komen de volgende zaken aan de orde:

 • Scrumteams zijn zelforganiserend, multidisciplinair en werken iteratief en incrementeel.
 • Scrum beschrijft de volgende drie rollen: de product owner , de Scrummaster en het team.
 • Onderdelen van Scrum die binnen timeboxes uitgevoerd worden zijn: de releaseplanning, sprintplanning, sprint , daily scrum , sprint review en retrospective.
 • De vier primaire artefacten binnen Scrum zijn: de product backlog, sprint backlog, release burn-down chart en de sprint burn-down chart.
 • De regels zorgen voor de verbinding tussen de rollen, timeboxes en artefacten.
Kosten

Trainingskosten: € 885,-
Examenkosten: € 140,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
 • 18-06-2018 Dag Maandag Naarden € 885
  Planning
 • 18-06-2018 Dag Maandag Den Bosch € 885
  Planning