Project Management

Agile® IT Game: Grab@Pizza

Run een IT organisatie en lever toegevoegde waarde aan de klant. Dit is zeker geen nieuw thema, maar nog altijd iets dat veel spelers in IT nog onvoldoende kunnen realiseren. De simulatie Grab@Pizza geeft de mogelijkheid om te ontdekken en ervaren hoe een Agile® -aanpak voor IT kan helpen om dit wel voor elkaar te krijgen. Agile® zorgt voor daadwerkelijke “alignment” van de business- en IT-organisatie.

In de simulatie worden de deelnemers aan het begin geconfronteerd met een situatie waarin men Service Management heeft ingevoerd en bovendien de business een ambities businessplan heeft gepresenteerd. De startsituatie geeft de nodige uitdagingen in het realiseren van dit plan. Er is een slechte samenwerking onderling en met de klant. Als toevoeging op de ingevoerde ITIL®-processen wordt nu gekeken naar een Agile® benadering. Uitgangspunt van het leerproces is het snel op kunnen leveren van noodzakelijke wijzigingen met begrip van wat er aan stabiliteit in beheer vereist is.

De Training

Agile® ITSM gebruikt Agile-rollen zoals de klantambassadeur. In de nieuwe situatie bij Grab@Pizza, neemt de Service Level Manager de rol op zich. De Change Manager vervult de coachende rol richting andere bij wijzigingen betrokken medewerkers. Een goede relatie tussen deze beide rollen is cruciaal in een soepele Agile® organisatie, het is echter wel zaak om Operations aan te haken. Agile® ITSM dient ervoor te zorgen dat niet alleen producten en diensten die door de business worden verlangd gerealiseerd worden, maar ook dat Operations deze kan beheren. Hiertoe wordt de Agile® -beheerder geïntroduceerd. Deze nieuwe rol verzorgt de communicatie met alle betrokken beheerders waaronder de servicedesk, problemmanagement maar ook de klantambassadeur.

In een Agile® benadering van ITSM is ook het continu verbeteren een belangrijk uitgangspunt. Hierbij wordt afgeweken van de traditionele waterval-benadering die in ITIL® wordt geadviseerd. Een van de deelnemers in de simulatie in deze variant van Grab@Pizza vervult deze taak. Iedere fictieve maand in het spel zal gedurende de voorbereiding voor de nieuwe “iteratie” rekening worden gehouden met de verbetermogelijkheden. Tijdens de stand-up zullen deze aan de orde komen. Vooral de samenwerking tussen Agile® -beheerders en de klantambassadeur is hier belangrijk. De verbeteringen kunnen meteen ingepland worden waarbij men leert de prioriteitstelling te baseren op de uitgangspunten in het businessplan en de mogelijkheden van beheer.

Doelgroep

De training AgilePM® is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Project Management, en is daarom met name geschikt voor:

Ieder team dat Agile® wil leren werken

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

  • Ervaar hoe een Agile® -aanpak de effectiviteit en efficiëntie in beheer verhoogt
  • Ontdek hoe ITSM-rollen Agile® te werk kunnen gaan, ook in de relatie met ontwikkeling
  • Leer samen te werken en communiceren op een Agile® -wijze
  • Ervaar hoe Agile® ITSM kan worden geïmplementeerd
  • We simuleren de noodzaak voor een Agile benadering van IT in een praktijksituatie
  • We geven en faciliteren feedback op de wijze van communiceren en handelen
  • We geven de mogelijkheid tot het verbeteren van ineffectief gedrag
  • We ondersteunen bij het toepassen van een Agile® werkwijze voor IT
Duur

1 dag. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Kosten

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

  • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
Sorry, no plans available.