Testen

The ABC of ICT Workshop

De ABC of ICT benadrukt een groeiend inzicht in de IT markt op het gebied van Attitude, Behaviour en Culture. Centraal staan daarbij de niet-technische problemen waar IT professionals dagelijks mee te maken krijgen. De thema’s variëren hierbij van weerstand op de werkvloer tot algeheel gebrek aan kennis over best practices.

De ABC of ICT is in 2008 ontwikkeld door de oud-Pinker P. Wilkinson (GamingWorks), en is geïntroduceerd op het ITSMF congres. Na jarenlange ervaring in de IT, zowel als trainer als ontwikkelaar, heeft Wilkinson een boek geschreven over de meest voorkomende problemen en misconcepties in de IT: ITIL® Worst Practices.

Pink Elphant is dan ook trots een ervaringsdeskundige te presenteren, die met recht tot een van de “Elephants” van de IT industrie gerekend kan worden. Zowel met kennis als door zijn presentatie, zal hij u zeker inspireren nog een keer goed na te denken over de niet-technische aspecten van uw IT organisatie.

De Training

De eendaagse ABC of ICT™ Fundamentals is de eerste stap in het aanpakken van ABC issues binnen je organisatie. ABC of ICT™ staat voor Attitude, Behavior en Culture in ICT organisaties. Tijdens een interactief programma leer je de basis over ABC of ICT™ en doe je een aantal ABC exercises. Deze ABC exercises en het bijbehorende materiaal laten je schadelijk gedrag in werksituaties onderkennen. Door samen te werken en de theorie naar praktijk te vertalen, richten we ons op het aanpakken van de issues.

ABC aspecten, het gedrag van mensen, bepalen het succes of mislukken van Service Management verbetertrajecten. Onderzoek toont aan dat de meeste initiatieven om ITSM te verbeteren niet de
beoogde doelen bereiken en/of veel weerstand oproepen. Zolang we ABC issues niet goed adresseren, leiden ze tot frustratie en vormen ze en groot risico voor de bedrijfsvoering. Het belang van ICT in bedrijven blijft groeien, daarom kunnen we ons dit soort falen niet langer permitteren. Het succesvol adresseren van ABC leidt tot: commitment, betrokkenheid, eigenaarschap en voortdurende verbetering. En nog belangrijker, het draagt bij aan Service
Management organisaties die werkelijk ‘ toegevoegde waarde’ leveren voor de business, waarbinnen effectief en efficiënt wordt gewerkt met tevreden medewerkers en klanten.

Om ABC issues effectief te kunnen aanpakken is de eerste stap om ABC of ICT™ beter te begrijpen, en worst practices waar organisaties mee worstelen te herkennen. Dit is waar het in de Fundamentals
training over gaat. Je ondergaat twee ABC exercises met de ABC of ICT™ kaarten, onderzoekt veranderen van gedrag en weerstand daartegen, krijg je inzicht in de aanpak van experts op het gebied, zoals beschreven in de meer dan 35 cases van het boek ABC of ICT™ – An Introduction book. De training geeft je daarmee een basis om ABC en de impact ervan zichtbaar te maken en de dialoog in organisaties aan te gaan. Deze training biedt je ook inzicht in hoe je ABC kan integreren in je bestaande ITIL training door praktijk gerichte oefeningen int te zetten.

Doelgroep

De training ITIL® is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Testen, en is daarom met name geschikt voor:

Alle IT gebruikers

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Je eigen ABC en die van anderen te herkennen
 • De impact van ABC op de business in te schatten
 • ABC zichtbaar te maken en deel te nemen aan de discussies over ABC
 • Negatieve en positieve weerstand te herkennen ten opzichte van verandering
 • De waarde van weerstand tegen het veranderen van gedrag te zien
 • Acties te nemen die bijdragen aan het aanpakken van ABC in je organisatie
 • Het ABC of ICT™ Fundamentals examen te halen via het EXIN, na enige aanvullende
 • zelfstudie.
 • Er is een toenemende besef van het belang van ABC als succes en faal factor en een
 • toenemende besef dat huidige training en certificering NIET helpen deze problemen op te
 • lossen. Klanten zoeken hulp bij ABC issues en weten niet waar en hoe ze die moeten vinden.
Duur

1 dag. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Een introductie van de ABC of ICT zal aangeboden worden middels een workshop, waarin een overview gegeven zal worden van de meest belangrijke problemen m.b.t. Attitude, Behaviour en Culture. Aan de hand een kaarspel zullen vervolgens de “worst practices” van ICT organisaties worden besproken.

Vaak zijn er twee of meer mensen binnen een organisatie die getraind willen worden. Wij hebben bij deze cursus gemerkt dat bedrijven vaak de voorkeur hebben om deze in-house te organiseren. Daar werken we graag aan mee en maken u op verzoek een aanbieding op maat. Daarbij kan ook de inhoud naar wens aangepast worden.

Kosten

Arrangementskosten: € 10,-
Trainingskosten: € 400,-
Studiemateriaal: € 40,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Voor deze cursus is geen vooraf vastgestelde planning beschikbaar. De cursus wordt slechts op afspraak in-company gegeven. Voor meer informatie neemt u contact met ons op via ons contactformulier