Ons leerplatform

Ons leerplatform

Pink Elephant Education werkt met een interactief en adaptief leerplatform om de stap van training naar implementatie te maken. Of bijvoorbeeld om een (kortere) route te doorlopen in geval van een certificeringstraject. Via ons leerplatform bieden wij uitstekende programma’s in Blended leervorm aan. In ons leerplatform zitten verschillende zogeheten leerinterventies: denk aan video, presentatieslides, interactieve beelden en online theorie en (al dan niet verplichte) voortgangsopdrachten. Deelnemers bereiden zich via het leerplatform zelf en in hun eigen tempo voor op bijeenkomsten. Blended Learning werkt enorm effectief: minder studie-uitval, meer zelfstudie en een hoger leerrendement.

Adaptief leersysteem

Iedere professional ontwikkelt zich anders en heeft andere leervoorkeuren en leerdoelen. Daarom biedt Pink Elephant Education een adaptief leersysteem. Onze speciale tool binnen de leeromgeving past zich aan de unieke algoritmes van de deelnemer zodat de leeractiviteiten passen bij zijn of haar kennisniveau en doelprofiel. E-mail-alerts zijn daarbij een (dagelijkse) trigger om opdrachten te doen of stof door te nemen. Dit gedeelte van het leerplatform bestaat voornamelijk uit leren en herhalen. Net zo lang tot de kennis beklijft en daardoor succesvol in resultaat wordt omgezet.

E-Learning Solutions

Leren doen mensen op elk moment en overal: anytime, anyplace, anyhow. Dus zorgt Pink Elephant Education ervoor dat leermiddelen altijd en overal toegankelijk zijn. Daarvoor hebben bijna al onze trainingen een e-learning-variant. Ook heeft Pink Elephant Education een eigen e-learning platform. Waar gewenst, ontwikkelen we op dit platform e-learning of Blended Learning-trajecten in de eigen look & feel van de opdrachtgever.

Virtual Classroom

Een virtual classroom is een live-sessie met onze trainers waarbij alle deelnemers op hun eigen locatie via hun (eigen) (mobiele) apparaat toegang hebben tot de training.

(Incompany) Workshops

Onze workshops zijn interactieve, praktijkgerichte sessies om specifieke onderwerpen uit te lichten en behandelen. In de workshop gaan we samen met deelnemers dieper in op methodieken uit de trainingen en op vragen uit het dagelijks werk. We gaan kennis directer toepassen op basis van bedrijfscasuïstiek, scheppen ruimte voor constructieve discussie en het uitwisselen van ervaringen. Zo leidt elke workshop tot verrassende inzichten en nieuwe ideeën. Bij incompany-workshops stemmen we samen met de opdrachtgever de inhoud van de workshop precies af op de leerbehoefte van de professionals.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • Het Service Automation Framework is een nieuw framework voor het ontwerpen en uitrollen van geautomatiseerde services en dienstverlening. Pink Elephant is de eerste opleider die de Service Automation Framework training
  • Referenties
Scroll