Hoe moeten bedrijven omgaan met Cloud IT Governance?

De impact Cloud Computing op IT Governance

Afgelopen woensdag 19 september mocht ik als gastspreker op de CloudXperience optreden in het Spant! in Bussum. Het onderwerp dat op de agenda stond: Hoe gaan we om met Cloud IT Governance?

Laten we beginnen met de opmerking dat Cloud Computing en Governance bijna een paradoxale combinatie zijn. Veel bedrijven kiezen voor Cloud Computing op basis van voordelen zoals schaalbaarheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Bij Governance gaat het daarentegen juist om het uitoefen van controle binnen de organisatie. En laat die controle (over de IT omgeving) nou net dat ene ding zijn wat we met Cloud Computing buiten de deur gaan zetten. Niet alles meer veilig binnen de eigen muren, maar ergens in de wolken. Betekent dat het einde van 15 jaar IT Governance?

Cloud Computing en IT Governance

Met de opkomst van Cloud Computing gaat er wel het een en ander veranderen in onze IT Governance structuren. Dat is aan de ene kant een bedreiging (voor bestaande situaties), maar kan ook gezien worden als een kans (in de zin dat je op een controleerbare manier Cloud Computing kunt kiezen). Wat gaat er wezenlijk veranderen? Ik leg dat altijd uit aan de hand van het onderstaande plaatje:

Cloud en  Governance

Over de beide assen staan de factoren waar rekening mee moet worden gehouden bij IT Governance (interne/externe ontwikkelingen en huidige/toekomstige ontwikkelingen). Cloud Computing is eigenlijks niets anders dan een externe ontwikkeling die 3 belangrijke gevolgen voor Governance met zich mee brengt. Door “de Cloud” ontstaat een nieuwe markt, met nieuwe technologie die uiteindelijk (Den Haag loopt altijd een beetje achter de feiten aan) tot nieuwe wetgeving zal leiden. Voor uw IT organisatie heeft Cloud Computing dus de volgende impact op uw Governance structuur.

1. Cloud Computing brengt een nieuwe markt

Een nieuwe markt brengt nieuwe mogelijkheden, en daarmee ook nieuwe bedreigingen. Veel bedrijven zien de voordelen van Cloud Computing (of worden door financiële redenen overgehaald, een beetje crisis helpt…) en kiezen er bewust voor om bijvoorbeeld een concurrentievoordeel te halen. Aan de andere kant moet ook serieus gekeken worden naar bedreigingen (waar staat mijn data?) en zullen bedrijven overwogen keuzes moeten gaan maken.

Met andere woorden: door Cloud Computing onstaat een nieuwe markt waarbij op het allerhoogste niveau (door iemand die zichzelf CIO i.e.d. noemt) een stategische keuze gemaakt moet gaan worden om wel/niet te kiezen voor Cloud Computing. Dit gaat veel verder dan alleen als onderdeel van IT Governance. Ik zie Cloud Computing als integraal onderdeel van de Business Strategy.

2. Cloud Computing brengt nieuwe technologie

Natuurlijk brengt Cloud Computing ook nieuw techniek met zich mee die ingepast moet worden in de bestaande of toekomstige infrastructuur. Ook vanuit de techniek zijn er risico’s die onder controle moeten worden gehouden. Vragen hierbij zijn: wat is de impact op applicaties, data, recovery mogelijkheden, en business continuïteit.

Nieuwe technologie hoort wat mij betreft thuis in het hoofdstuk van de IT strategie. Daarbij is het met name belangrijk om te bekijken op welke wijze Cloud oplossingen kunnen worden ingezet om business doeleinden te realiseren (dit wordt nog wel eens vergeten), en vervolgens te bekijken welke oplossingen er in de markt zijn.

3. Cloud Computing brengt nieuwe wetgeving

Een ding is zeker: Cloud Computing zal voor nieuwe wetgeving gaan zorgen. Het aantal incidenten is nu nog beperkt, maar een klein schandaaltje hier of daar kan er ineens best vaart achter gaan zetten. Daarnaast bestaat er ook al het een en ander; zo mogen Nederlandse overheidsinstellingen hun data bijvoorbeeld niet op buitenlands grondgebied opslaan (ik weet dat er uitzonderingen zijn), en kennen we natuurlijk allemaal de Amerikaanse Patriot Act. Big Brother is watching us…

Nieuwe wetgeving hoort thuis in het vraagstuk van de huidige IT Governance en valt ook goed in te regelen in bestaande processen en procedures. Hier zit met name het raakvlak.

Wat is dus de impact op IT Governance?

3 verschillende ontwikkelingen, allemaal gevoed door Cloud Computing. Het punt dat ik wil maken is het volgende: Cloud Computing gaat veel en veel verder dan het wijzigen van alleen de IT Governance structuur en processen binnen een organisatie. Cloud Computing is een nieuwe technologie die een compleet nieuwe markt met zich meebrengt. Hier moet niet alleen IT, maar de Business over beslissen! Ik vind het te makkelijk om Cloud Computing alleen onder te schuiven bij IT Strategie en IT Governance. Daar is de impact veel te groot voor.

En hoe gaan we dat dan regelen? Dat is het onderwerp van mijn volgende blog. De bezoekers van de CloudXperience weten het al…

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail