Cloud Architectuur

Ik ben nu bijna een jaar gecertificeerd trainer voor de cloud architect workshop van Arcitura Education. Het mooie aan deze workshop is dat deze geheel  product onafhankelijk is. Als je deze workshop hebt gedaan, snap je daardoor het concept en ben je in staat een Cloud Architectuur te ontwerpen die het mogelijk maakt de juiste keuzes te maken en die ondersteunend is aan de Cloud strategie.  Door het gebruik van patterns en mechanismes ben je in staat na het opstellen van de Cloud Architectuur een goede vergelijking te maken tussen de verschillende beschikbare commerciële Cloud oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn. Hierdoor ben je in staat de juiste oplossing te kiezen die het best aansluit bij de functionele en non-functionele requirements en de Cloud strategie. Zo voorkom je dus dat je door een bepaalde leverancier een oplossing opgedrongen wordt waar je vervolgens maar je requirements en strategie op moet laten aansluiten.

Als organisatie sluit dus de oplossing aan op de business van de organisatie als consultancy bureau ben je als consultant aan de hand van deze Cloud Architectuur in staat de klanten te begeleiden in het bepalen van hun Cloud strategie en het komen tot een keuze en implementatie van de weg naar de Cloud (of juist niet).

Opbouw van de Workshop

De workshop duurt 5 dagen is het heel systematisch opgebouwd. De eerste twee dagen worden de fundamentals behandeld. In twee dagen wordt uitgelegd wat een Cloud nou precies is, welke karakteristieken er gelden voor een Cloud welke delivery models en welke deployment models er nu precies zijn. Zo krijgen de bekende begrippen Public Cloud, Private Cloud of Hybrid Cloud de juiste betekenis. Al te vaak hoor je nog: “Een Public Cloud, o dat is toch Google, Amazon of Microsoft Azure?”.  Ook wordt er in gegaan op begrippen als IaaS, PaaS en SaaS en bijvoorbeeld Cloud Bursting en Cloud Balancing. Op dag twee wordt er in gegaan op een aantal security risico’s die de Cloud met zich mee kan brengen. Ook worden de maatregelen die er genomen kunnen worden om deze risico’s te mitigeren behandeld. Op dag twee maken we ook kennis met de eerste mechanismen en wordt de relatie van die mechanismes met de Cloud karakteristieken besproken.

Na de tweede dag gaat het echte architecten werk beginnen. De architectuur wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van patterns en mechanismes. Allereerst worden de resterende mechanismes behandeld, zodat bij de behandeling van de patterns alle mechanismen bekend zijn. Vervolgens wordt er aan de hand van de verschillende samengestelde patterns (Compound Patterns) alle patterns behandeld. Een pattern bestaat uit een requirement, een probleem beschrijving, een oplossing en een application die inzicht geeft hoe de oplossing er uit ziet. Ook geeft het een overzicht van de te gebruiken mechanismes die nodig zijn om de oplossing te implementeren. Op dag vier, een vervolg op dag drie, worden de overige Compound patterns, die voornamelijk te maken hebben met schaalbaarheid en  beschikbaarheid, besproken. Vervolgens wordt het in dag vijf tijd om datgene wat er geleerd is in de praktijk te brengen. Aan de hand van een aantal oefeningen dient er met behulp van de patterns en de mechanismes een Cloud architectuur beschreven worden die aansluit op de geschetste probleemstelling.

Al met al een zeer intensieve week, maar na deze week hebben de cursisten een gedegen basis op het gebied van Cloud Architectuur om in hun eigen organisatie of bij hun eigen klanten aan de slag te gaan.

Interesse in deze cursus? Kijk hier wanneer de Cloud training door mij gegeven wordt.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail