Berichten
 • Een nieuw framework: PRINCE2® Agile, echt iets voor de praktijk

  Twee juni was ik te gast op het jaarlijkse seminar van de BPUG (Best Practice User Group). Een zeer goed georganiseerd evenement van de BPUG over het thema “Besluitvorming; het spel of de regels”. Ben je op zoek naar een netwerk dat zich bezighoudt met verbinden en daarbij een platvorm biedt voor het delen van ervaringen met andere gebruikers, dan is het aan te raden om hier ook lid van te worden. Door het jaar heen worden er diverse interessante bijeenkomsten, webinars en lezingen gegeven waar je als BPUG lid gratis aan kan deelnemen.

  Tijdens het seminar werd er veel aandacht besteedt aan het thema ‘besluitvorming’. Lees verder

  lees meer
 • De nut en noodzaak van een Product breakdown

  In veel projecten is scope bepaling een hele opgave en wordt dit vaak niet zorgvuldig en volledig gedaan. We vallen vaak terug op het maken van een gedetailleerde planning en zo proberen het project ‘in controle’ te houden. Planningen zijn prima om activiteiten te plannen, maar om de scope te bewaken, voortgang te rapporteren is het vaak minder geschikt (uitzonderingen daargelaten).

  Project Breakdown

  Uit ervaring weet ik dat we vaak bezig zijn met anderen te overtuigen van ‘de oplossing’ dat we het projectdoel voorbij schieten, namelijk producten/oplossingen opleveren die geschikt zijn voor het doel en bruikbaar zijn voor de Users. Dus waarom niet nog meer focussen op de deliverables. Lees verder

  lees meer
 • Expert Review: Het Regiebureau

  Het regiebureau op het kruispunt van demand en supply

  De afgelopen jaren is al veel geschreven over de vraag hoe in organisaties de behoefte aan informatievoorziening (demand) het beste afgestemd kan worden op de levering van ICT-diensten (supply). Een recente publicatie over dit onderwerp is: ‘Het Regiebureau’ van de hand van Léon-Paul de Rouw en Chris Verhoef.

  Het centrale onderwerp van hun boek is regievoering op dienstverlening. Waarbij het bij regie gaat om:

  • sturen op resultaat;
  • niet zelf uitvoeren maar ervoor zorgen dat de dienstverlening wordt gevoerd;
  • zorgen voor samenhang en richting geven;
  • bewaken van de kwaliteit en de kosten.

  Hoewel volgens de schrijvers de principes, methodes en uitgangspunten voor het regiebureau bruikbaar zijn voor de verschillende disciplines van ondersteunende diensten hebben zij het accent gelegd op de sturing van verzakelijkte ICT-diensten. Lees verder

  lees meer
 • ‘Workin’ 9 to 5, for service and devotion’

  We werken niet meer van 9 tot 5… Toch?

  De Gemeente Utrecht roept op tot het stellen van vragen via Twitter. Ze gaan met hun tijd mee zou je denken. Stel je vraag… Als je vervolgens op hun profiel klikt zie je dat ze echter aan hun oude gewoontes blijven vasthouden. Je kan dus 24×7 vragen stelen via moderne media, maar je krijgt tijdens de standaard kantooruren antwoord…

  Dolly Parton zong het lang geleden al; ‘workin’ 9 to 5’ en dat is grofweg ook de standaard voor veel bedrijven en instellingen waarbinnen gewerkt en service verleend wordt. Misschien willen die bedrijven dat wel anders doen (of moeten ze) maar zien zij op tegen de operationele en organisatorische uitdagingen die zij op hun pad krijgen. Lees verder

  lees meer
 • Zeven risico’s in PRINCE2® Project Management

  Risico’s in Project Management

  Per definitie zitten project vol uitdagingen en risico’s – zeker al het daarbij om een IT project gaat. We horen immers maar al te vaak dat die buiten tijd en budget raken. Ook met Best Practice modellen als PRINCE2®, PMI en Agile® Project Management, zijn er altijd risico’s. De projectmanager moet daarom – naast theoretische kennis – putten uit zijn professionaliteit en ervaring voor het het succesvol uitvoeren van een project. Uit de ervaring van diverse Project Managers is een top 7 veel voorkomende risico’s geïdentificeerd.

  1. Verkeerde planningen en begrotingen

  Van projectmanagers wordt vaak al in een vroeg stadium gevraagd om een begroting en planningen af te geven zonder dat voldoende duidelijk is wat er precies moet gebeuren. Lees verder

  lees meer