Het ASL® Framework

Opbouw ASL® Framework

Het ASL® framework kent zes clusters van processen. Ieder procescluster bevat een aantal processen. De processen in een cluster hebben bij uitvoering een nauwe samenhang. Tevens realiseren de processen in een procescluster een duidelijk afgebakende doelstelling.

Richtinggevende, sturende en uitvoerende processen

ASL® Framework kent een drietal niveaus van processen:

  • Uitvoerend
  • Sturend
  • Richtinggevend.

Uitvoerende processen

De uitvoerende processen zijn natuurlijk het belangrijkste en daarom staan ze vooraan. Zonder deze processen gebeurt er niets en zij zijn het doel van een applicatiemanagementorganisatie. Uitvoerend wil in de visie van ASL® niet alleen zeggen operationeel: een hoge mate van zelfsturend en lerend vermogen zou in een organisatie met verantwoordelijke mensen en een standaard hoog opleidingsniveau vanzelfsprekend moeten zijn.

Sturende processen

Midden tussen de uitvoerende en richtinggevende processen zitten de sturende processen. De eisen aan sturing zijn sterk gegroeid en de omgeving vraagt juist op dit niveau om een sterke flexibiliteit en continue verandering. De sturende processen zijn het knikpunt tussen beleid en operatie (zoals in elk bedrijf). Dit procescluster zorgt ervoor dat de dynamiek van de markt in evenwicht blijft met de strategische verbetering en de uitvoerende kwaliteit. Daardoor is het belang van deze processen enorm gegroeid in het afgelopen decennium.

Richtinggevende processen

Een aantal processen heeft een richtinggevend karakter. Hierbij wordt afstand genomen van bestaande structuren en werkwijzen en wordt met frisse blik fundamenteel naar de toekomst gekeken en op basis van de vele ontwikkelingen een richting bepaald. Het woord richtinggevend wordt gebruikt om aan te geven dat het een koers is, maar geen heilig doel. Bijstelling zal continu plaatsvinden. Het woord strategisch kan ook gehanteerd worden, maar dan in de hierboven geschetste betekenis.

Deze exercities vinden in de visie van ASL® Framework niet continu plaats. In de regel zal dit eenmaal per jaar of per twee jaar gebeuren. Ze vinden plaats door gestructureerd naar de huidige situatie en de ontwikkelingen in de buitenwereld te kijken, door het stellen van de gewenste doelstellingen, het toetsen van de haalbaarheid hiervan en op basis daarvan het opstellen van de strategie.

 

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • Om u nog beter te kunnen helpen met het succesvol maken van projecten en uw organisatie te transformeren heeft Pink Elephant Education haar trainingsaanbod uitgebreid. Door de nieuwste ontwikkelingen zoals
  • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?