Agile® en andere methoden

Hoe past Agile® in andere methoden?

Een vaak gestelde vraag is of Atern gebruikt kant worden in combinatie met, of in de plaats van andere methoden, zoals PRINCE2®, Scrum of Lean Six Sigma. Een eenduidig antwoord op deze vraag is onmogelijk, maar onderstaande afbeelding geeft een beeld van hoe de verschillende zaken zich tot elkaar verhouden:

Agile® en MSP®, AgilePM®, SCRUM, Lean Six Sigma en PRINCE2®

Managing Succesful Programmes (MSP®) richt zich vooral op de aansturing van strategische veranderingen. PRINCE2® bestrijkt vooral het sturen door de stuurgroep en managen door de Projectmanager van een project. De relatie met het opleveren door de Teammanager komt tot uitdrukking in het proces Managen Productoplevering. Hoe de Teammanager zijn werk uitvoert, is geen onderwerp van PRINCE2®.

AgilePM® is een subset van Atern. AgilePM® richt zich voornamelijk op het managen van een Agile® project door de Projectmanager en het opleveren van de betreffende producten door de Teammanager. Het aansturen van een Agile® project gebeurt door de Bedrijfssponsor, Bedrijfsvisionair en Technisch Coördinator die eventueel samen een stuurgroep kunnen vormen. Hoe dit vormgegeven moet worden, wordt echter niet in Atern beschreven.

Scrum richt zich in het bijzonder op het opleveren van producten door het zelfsturende team. Denk hierbij aan het gebruik van timeboxen, workshops, technieken en vergaderingen. De relatie met het managen van het gehele project door de Projectmanager komt tot uitdrukking in de afspraken die gemaakt worden over de op te leveren producten, de communicatie en escalatielijnen. Hoe uiteindelijk het werk zelf uitgevoerd wordt, komt niet aan bod.

LSS staat voor Lean Six Sigma en dekt het managen, opleveren en uitvoeren van het project door een Black Belt af, gericht op het analyseren en verbeteren van interne procedures. De Black Belt is hierbij zowel Projectmanager als Teammanager. Binnen LSS wordt de Black Belt direct aangestuurd door een sponsor. Hoe de sponsor te werk moet gaan, wordt slechts beperkt beschreven binnen LSS.

Atern, Scrum en XP zijn Agile® methoden. MSP®, PRINCE2® en LSS zijn dat niet, maar worden vaak in dezelfde veranderomgeving toegepast.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
  • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?